Tiedote
Autoilu
Moottoripyöräily
Raskas liikenne
Valtakunnallinen

Laki velvoittaa kuljettajaa näyttämään suuntamerkkiä aina ajoneuvoa sivusuunnassa siirtäessään – kuten kääntyessä, kaistanvaihdon yhteydessä tai tien reunasta liikkeelle lähtiessä. Liikenneturvan tekemien tuoreiden seurantojen* mukaan joka viides kuljettaja ei näytä vilkkua kääntyessään.

”Jos huomio on kiinnittynyt johonkin muuhun kuin liikennetilanteeseen, voi vilkuttaminen helposti unohtua tai jäädä viime tinkaan. Jotkut voivat myös ajatella, että vilkun näyttäminen esimerkiksi kaistaa vaihdettaessa on puoliautiolla tieosuudella täysin turhaa”, pohtii Liikenneturvan aluepäällikkö Leena Piippa.

”Harva liikenteessä on ajatustenlukija, eikä kukaan kulje liikenteessä yksin. Omista aikeista kertominen on olennaista ja vilkku on yksi keskeinen tapa viestiä liikenteessä”, Piippa toteaa.

Vilkun käyttö tavaksi

”Suuntamerkin näyttäminen kannattaa ottaa tavaksi aina, vaikka tien päällä ei toisia ajoneuvoja havaitsisikaan. On muistettava, että vilkun viesti on tarpeellinen myös kevyen liikenteen väylän käyttäjille, kävelijöille, pyöräilijöille ja mopoilijoille, esimerkiksi liikenneympyröistä poistuttaessa”, Piippa muistuttaa.

Suuntamerkki on annettava hyvissä ajoin ennen ajoneuvon kääntämistä. Vilkun näyttäminen ei kuitenkaan vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistaa kääntymisen turvallisuus: ohjauspyörää saa kääntää vasta, kun sen voi suorittaa turvallisesti. Vilkun käytön lisäksi kuljettaja kertoo aikeistaan muuttaa ajolinjaa hidastamalla nopeutta, jarruvaloilla, ajolinjan valinnalla ja tarpeen mukaan myös katsekontaktilla.

Vilkun käyttäminen edistää myös liikenteen sujuvuutta. Kun suuntamerkki laitetaan päälle hyvissä ajoin, voivat muut ennakoida liikennetilanteen paremmin ja välttää esimerkiksi turhaa jarruttelua.

”Paitsi, että se on olennainen osa liikenteen vuorovaikutusta, vilkuttamisen voi nähdä myös taloudellisena ja päästöjä vähentävänä toimintana”, Piippa kannustaa.

Lisätietoja

aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva, 020 7282 386

Painokelpoiset kuvat löydät Liikenneturvan Flickr-kuvapalvelusta.

* Liikenneturvan seurannoissa havainnoidaan käyttikö kuljettaja suuntamerkkiä kääntyessään vai ei. Kuljettajan tulkitaan antaneen suuntamerkin, vaikka se ei tapahtuisikaan hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Suuntamerkin antamisen on kuitenkin tapahduttava käännyttäessä, eikä esimerkiksi kääntymistä edeltävän kaistanvaihdon yhteydessä.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Tagit: 
liikenneympyrä, vilkun käyttö, suuntamerkki, ennakoiva ajo, kiertoliittymä