Tiedote
Kävely ja pyöräily
Valtakunnallinen

Liikenneturva kysyi toukokuussa 2017* suomalaisten kokemuksia tankojuopottelusta – siis pyöräilystä humaltuneena tai lakitermein liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla.  Kysely kertoo, että pyöräilyn ja alkoholin yhdistäminen on Suomessa kohtuullisen yleistä, viimeisen viiden vuoden aikana useampi kuin joka neljäs (28 %) oli polkenut humaltuneena.

Näistä humaltuneena polkijoista 14 prosenttia kertoo pyöräilleensä hutikassa usein.

”Se on selvä, että niin kuin mihin tahansa muuhun toimintaan, alkoholi vaikuttaa myös pyöräilyyn ja pyöräilevän ajokykyyn. Reaktioaika pitenee, liikkeiden hallinta vaikeutuu, riskinotto voi kasvaa ja havainnointikyky kaventua. Myös kypärä voi humalassa polkevalta jäädä laittamatta”, luettelee Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Asenteet suopeita humaltuneena pyöräilyyn

Suomalaiset suhtautuvat sallivasti humalassa pyöräilyyn. Juopuneena pyöräilyä pitää hyväksyttävänä 45 prosenttia suomalaisista – lähes joka toinen.

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa** pyöräilyonnettomuuksia tarkasteltiin potilasaineistojen kautta. Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa pyöräilytapaturmassa oli mukana alkoholi. Selvin päin polkeneisiin verrattuna humaltuneena pyöräilleet joutuivat tapaturmaan yksin, käyttivät harvemmin kypärää ja saivat kaksi kertaa niin usein pään vamman kuin selvänä pyöräilleet. Tyypillinen tapaturma-ajankohta oli viikonloppuyö.

”Polkupyöräonnettomuuksien kokonaiskuvasta tarvitaan lisää tietoa, sillä moni onnettomuus jää virallisten, poliisin tietoon tulevien tilastojen ulkopuolelle. Alkoholin lisäksi tarvitaan tietoa muistakin onnettomuuksiin johtavista tekijöistä”, Kaistinen painottaa.

Mikä tankojuoppous? Tankojuoppoudella tarkoitetaan liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Henkilö, joka tienkäyttäjänä kuljettaa moottoritonta ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja siten aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

 

*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi 1035 suomalaista, joista autoilijoita oli 79 %. Aineisto kerättiin toukokouussa 2017.

**DI Noora Airaksisen, FT Ilona Nurmi-Lüthjen ja LKT Peter Lüthjen tekemä tutkimus toteutettiin keräämällä tietoa kahden vuoden ajalta, 1.6.2004-31.5.2006, Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen pyöräilytapaturman vuoksi hoitoon tulleista potilaista. Artikkeli tutkimuksesta julkaistiin Lääkärilehdessä 2/2014.

 

Tagit: 
tankojuopumus