Tiedote
Autoilu
Raskas liikenne
Valtakunnallinen

”Rakennustarvikkeita myyvän liikkeen auto kaahasi keskustassa, meninkin kilpailevaan liikkeeseen.” (vastaaja mies, 40 vuotta)

Yrityksen ajoneuvoilla ajavien kuljettajien havaittu huono käyttäytyminen, kuten rattijuopumus, kiilaaminen, väärin pysäköinti, ylinopeus tai päin punaista ajaminen vaikuttaa ihmisiin ja voi johtaa yrityksen boikotointiin.

”Kuljettajien liikennekäyttäytymiseen on hyvä kiinnittää huomiota osana sekä maineenhallintaa että työturvallisuutta. Yrityksillä on useita keinoja vaikuttaa kuljettajien toimintaan liikenteessä. Myös ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa kannattaa kuljettajille korostaa liikennekäyttäytymisen merkitystä yrityksen maineeseen”, kannustaa YAMK-opinnäytteen tehnyt Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossi Jyväskylästä.

Esimerkiksi kännykän käyttö ajon aikana on riskitekijä myös ammattikuljettajalle. Se myös huomataan helposti.

Liikenneturvan osastolla Kuljetus 2017 -messuilla voikin kokeilla ajosimulaattorilla sitä, miten kännykän käyttö häiritsee ajosuoritusta. Osastolla esitellään myös Liikenneturvan raskaan liikenteen ennakoivan ajon koulutusmateriaalia ja yritysten ajoneuvojen liikennekäyttäytymiseen liittyvää opinnäytetyötä. Kuljetus 2017 -messut pidetään Jyväskylän Paviljongissa 18. - 20.5.2017.

Kaavio kuvaa sitä, miten yrityksen ajoneuvojen liikennekäyttäytyminen voi joko parantaa tai huonontaa yrityksen mainetta. Yhteys toimii myös toisinpäin eli yrityksen maine saattaa vaikuttaa kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Ostopäätöksessä yrityksen maine on yksi mahdollinen tekijä.

Huono liikennekäyttäytyminen huomataan

”Lähettifirman kuski ajoi kuin kaistapää, emme käyttäneet enää ko. firmaa.” (vastaaja, nainen 46 vuotta)

Yritysten ajoneuvoilla ajavien kuljettajien negatiivinen toiminta liikenteessä vaikuttaa enemmän kuin myönteinen käytös, kuten huomaavaisuus, tilan antaminen suojatiellä tai nopeusrajoitusten noudattaminen taajamassa. Suhtautumisessa eri rikkeisiin on myös eroja: esimerkiksi ylinopeus koetaan vähemmän merkitykselliseksi kuin väärin pysäköiminen, röyhkeä ohittaminen tai punaisia päin ajaminen.

Eniten liikennekäyttäytyminen vaikuttaa naisiin ja yli 50-vuotiaisiin. Tyypillisin boikotoija tai boikotoimista harkinnut on mies ja yleisintä boikotointi on 34-49-vuotiaiden keskuudessa.

Ostopäätöstä tehdessä kuluttaja huomioi yrityksen maineen mahdollisesti yhtenä kriteerinä valintapäätöstä tehdessään. Yrityksen ajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä parantamalla on kuitenkin vaikea suoraan lisätä myyntiä. Vaikka asiakas kokisi kuljettajan toiminnan erittäin positiiviseksi, se saa asiakkaan harvoin ostamaa tuotetta. Negatiiviseksi koettu liikennekäyttäytyminen saattaa kuitenkin aiheuttaa boikotointia.

Lisätietoja:

koulutusohjaaja Tomi Rossi, Liikenneturva (puh. 040 7627 991)

*Rossi, T. 2016 How Does the Traffic Behavior of Company Vehicles’ Driver Affect Corporate Reputation and Consumers Purchasing Behavior in Finland? Thesis. Master’s Degree Programme in International Business Management, JAMK University of Applied Sciences. TNS Gallup Oy keräsi tutkimusaineiston Liikenneturvan toimeksiannosta marras-joulukuussa 2013 internetpaneelissa. Kyselyyn vastasi 1677 yli 15-vuotiasta suomalaista. Kysely oli osa Master Thesis -opinnäytettä, jonka Tomi Rossi toteutti osana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ylemmän AMK International Business Management -koulutusohjelmaa.

Tagit: 
ammattikuljettajat, liikennekäyttäytyminen