Tiedote
Valtakunnallinen

Reilussa 20 vuodessa pyöräilykypärän käyttö on yleistynyt huimasti. Liikenneturva on seurannut pyöräilykypärän käyttöä tienvarsitarkkailuilla jo yli 20 vuotta. Kypärän käyttö on yleistynyt vuoden 1990 neljästä prosentista viime kesän 37 prosenttiin. Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 64-vuotiaista 31 prosenttia käytti pyöräilykypärää, mutta ikäryhmän miesten päässä kypärä näkyi harvoin (19 %).

Liikenneturvan liikennekäyttäytymisen seurantoihin kuuluvissa pyöräilykypärätarkkailuissa tehtiin vuonna 2012 kesällä yhteensä 22 661havaintoa 12 eri paikkakunnalla ympäri Suomen.

Liikenneturva muistuttaa, että nykyään myös ikäihminen löytää itselleen sopivan kypärän. Kuva Liikenneturva / Juha Tuomi.

Pyöräilykypärä antaa lisäturvaa

Liikenneturvan tilastokatsauksen mukaan tieliikenteen onnettomuuksissa menehtyneistä pyöräilijöistä puolet oli yli 64 -vuotiaita. Yli 75-vuotiaiden pyöräilijöiden kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna, kun verrataan kuolleiden määrää ikäryhmän kokoon nähden.

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan vuoden 2011 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä (n=18) kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut neljä ihmistä. Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy myös ottaa huomioon, että aineistoissa eivät näy ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kypärän tehokkuus kuolemaan johtavien vammojen vähentämisessä on tutkimusten mukaan 73 prosenttia. Päävammojen, aivovammojen ja vaikeiden aivovammojen riski pienenee eri tutkimusten perusteella 63–88 prosentilla.

Lisätietoja
tutkimuspäällikkö Juha Valtonen 020 7282 310
yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna 020 7282 339

Pyöräilijöiden liikenneturvallisuuskatsaus
 

Pyöräilykypärän käyttö ikäryhmittäin

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.