Tiedote
Pyöräily
Valtakunnallinen

Kouluissa tehtävä liikennekasvatus on kodin ohella tärkeässä roolissa lapsen kehittyessä itsenäiseksi liikkujaksi. Alakouluissa tehtävän pyöräilykasvatuksen tarpeisiin vastaa Liikenneturvan Filla&Rilla, joka on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu selainpohjainen ja ilmainen oppimisympäristö. Sen tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen.

”Filla&Rillassa käydään suunnitelmallisesti läpi turvallisen pyöräilyn osa-alueita. Tehtävien aiheina ovat esimerkiksi sääntötuntemus, turvavarusteiden asianmukainen käyttö sekä ennakointi- ja vuorovaikutustaidot liikenteessä. Oppimisympäristössä on eri luokka-asteille suunnattuja tasoja. Lyhyet oppimisosiot mahdollistavat pyöräilykasvatuksen jaksottamisen koko lukuvuodelle”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Filla&Rillasta on julkaistu uudistettu versio perustuen opettajilta ja oppilailta kerättyyn palautteeseen. Oppimisympäristön käyttäminen tehtiin helpommaksi, rakennetta selkeytettiin ja tehtävät uudistettiin. Se ei esimerkiksi enää vaadi rekisteröitymistä, vaan on heti hyödynnettävissä oppilaiden kanssa.

”Filla&Rillan käyttö yhdistyy saumattomasti todellisessa liikenneympäristössä tapahtuvaan pyöräilyharjoitteluun. Kunkin oppimisosion päätteeksi oppilas saa itselleen ladattavan todistuksen, johon on kirjattu käsiteltyyn teemaan liittyviä tehtäviä kotona ja koulumatkalla tehtäväksi”, Maasalo toteaa.

Filla&Rilla yhdistää hyödyllisen ja hauskan

Liikenneturva keräsi opettajilta palautetta uudistuneesta Filla&Rillasta syksyllä 2019. Kyselyn* perusteella sitä suosittelisi kollegalleen peräti 94 prosenttia vastaajista. Lisäksi opettajista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että oppimisympäristön käyttö lisää oppilaiden pyöräilytietoja ja -taitoja. Myös lapset ovat pitäneet pelinomaisesta ja tarinallisesta oppimisesta: opettajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaat käyttävät mielellään Filla&Rillaa.

”Tätä oppimisympäristöä pidetään siis paitsi hyödyllisenä, myös hauskana tapana oppia turvallista pyöräilyä. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat ilmoittivat käyttävänsä Filla&Rillaa oppilaidensa kanssa myös jatkossa”, kiittelee Maasalo.

Uudistuneeseen Filla&Rillaan voi tutustua 24.–25.1. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Educa-messuilla, Liikenneturvan osastolla 6s81. Samalla kuulet, mitä kaikkea muuta tukea Liikenneturva tarjoaa koulujen liikennekasvatuksen tueksi. Tavataan Educassa!

Filla&Rilla tuo iloa pyöräilykasvatukseen – löydät sen osoitteesta www.fillarilla.fi.

*Liikenneturva kartoitti opettajien kokemuksia Filla&Rilla-oppimisympäristöstä sähköisellä kyselyllä marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 50 henkilöä.

Liikenneturva tarjoaa tukea liikennekasvatukseen – maksuttomat aineistot löydät osoitteesta www.liikenneturva.fi/opettajille. Lisää vinkkejä pyöräilykasvatukseen löydät täältä.

Tagit: 
Filla & Rilla, Fillarilla, pyöräilykasvatus