Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Laki velvoittaa kuljettajaa näyttämään suuntamerkkiä aina ajoneuvoa sivusuunnassa siirtäessään – kuten kääntyessä, kaistanvaihdon yhteydessä tai tien reunasta liikkeelle lähtiessä. Liikenneturvan tekemien seurantojen* mukaan joka neljäs kuljettaja ei kuitenkaan näytä vilkkua kääntyessään.

”Kukaan ei kulje liikenteessä yksin. Käyttämällä vilkkua kuljettaja antaa muille liikkujille aikaa ja tilaa toimia yllättävissäkin tilanteissa. Kun suuntamerkki laitetaan päälle hyvissä ajoin, voivat muut ennakoida liikennetilanteen paremmin ja välttää esimerkiksi turhaa jarruttelua. Kelien huonontuessa on entistä tärkeämpää ilmaista omat aikeet riittävän ajoissa muille,” Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen korostaa.

Vilkku kuuluu vakiovarusteisiin

Jos ajatukset ovat jouluostoksissa tai huomio kiinnittynyt liikennetilanteen sijasta vaikka kännykkään, voi vilkuttaminen helposti unohtua tai jäädä viime tinkaan. Jotkut voivat myös ajatella, että vilkun näyttäminen esimerkiksi kaistaa vaihdettaessa on puoliautiolla tieosuudella täysin turhaa.

”Suuntamerkin näyttäminen kannattaa ottaa tavaksi aina, vaikka tien päällä ei toisia ajoneuvoja havaitsisikaan. On muistettava, että vilkun viesti on tarpeellinen myös kevyen liikenteen väylän käyttäjille, kävelijöille, pyöräilijöille ja mopoilijoille, esimerkiksi liikenneympyrästä poistuttaessa”, Nieminen muistuttaa.

Suuntamerkki on annettava hyvissä ajoin ennen ajoneuvon kääntämistä. Vilkun näyttäminen ei kuitenkaan vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistaa kääntymisen turvallisuus: ohjauspyörää saa kääntää vasta, kun sen voi suorittaa turvallisesti. Vilkun käytön lisäksi kuljettaja kertoo aikeistaan kääntyä hidastamalla nopeutta, jarruvaloilla, ajolinjan valinnalla ja tarpeen mukaan myös katsekontaktilla.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Marko Nieminen, Liikenneturva, 020 7282 373
koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Liikenneturva, 020 7282 349

* Liikenneturvan seurannoissa havainnoidaan käyttikö kuljettaja suuntamerkkiä kääntyessään vai ei. Kuljettajan tulkitaan antaneen suuntamerkin, vaikka se ei tapahtuisikaan hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Suuntamerkin antamisen on kuitenkin tapahduttava käännyttäessä, eikä esimerkiksi kääntymistä edeltävän kaistanvaihdon yhteydessä.

Tagit: 
suuntamerkki, vilkun käyttö, ennakointi