Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Kävely ja pyöräily
Jyväskylä

Ennakoiva kuljettaja pohtii etukäteen keinoja välttää omaan liikkumiseen liittyviä riskejä. Ennakoiva ajaminen on tulevien liikennetilanteiden ennustamista, riskien tunnistamista ja niiden torjumista omaa toimintaa muuttamalla”, kertaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossi.

Liikenneturvan toimintapisteellä haastetaan kävijöitä pohtimaan omia tapoja liikkua sekä sitä, miten ottaa toiset paremmin huomioon liikenteessä. Ennakoinnin opettelu on ainakin yhtä tärkeää kuin ensiavun opettelu.

Median edustajat ovat tervetulleita vierailemaan pisteellämme.

Ole läsnä liikenteessä – kun ajat, aja

Autoilijana on koko ajan vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa. Oma toiminta vaikuttaa toisiin ja päinvastoin. Aikeiden ilmaiseminen ajoissa esimerkiksi vilkkua käyttämällä parantaa kaikkien mahdollisuuksia ennakoida ja toimia turvallisesti.

”Ajaminen on myös ajattelemista. Mitä enemmän kuljettajan huomio kiinnittyy muualle, vaikkapa kännykän näyttöön, sitä huonommin aivot ovat valmiina rekisteröimään yllättävän tilanteen syntymistä. Hyvä arjen turvallisuusteko on keskittyä liikenteeseen ja jättää puhelin ajon ajaksi äänettömälle. Kun ajat, aja”, kannustaa Rossi.

Nopeus tilanteen mukaan ja turvaväli nopeuden mukaan

Oikea tilannenopeus on osa ennakointia. Jos olosuhteet tai liikennetilanne vaativat, on hyvä vähentää nopeutta. Tällöin jää enemmän aikaa havaintojen tekemiseen ja myös pysähtymismatka lyhenee.

Ajonopeus vaikuttaa suoraan myös jarrutusmatkan pituuteen. Nopeuden kaksinkertaistuessa jarrutusmatka nelinkertaistuu. Sama toimii myös käänteisesti: nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen.

”Turvaväli on sopiva, jos nopeutta ja etäisyyttä pystyy säätelemään pelkän kaasupolkimen avulla. Jatkuva jarrun painaminen kertoo, että ajaa liian lähellä edellä ajavaa. Liian lyhyt turvaväli tekee ajamisesta myös tempoilevaa ja rasittavaa. Pitämällä reilua turvaväliä kuljettajan on helpompi nähdä, mitä edessä tapahtuu ja samalla ajamisesta tulee rauhallisempaa, tasaisempaa ja taloudellisempaa”, Rossi kertaa.

Taajamissa etäisyyden on oltava metreinä vähintään puolet käytetystä ajonopeudesta (esim. 40 km/h – 20 m). Maantiellä hyvissä oloissa etäisyyden pitää olla metreinä sama kuin ajonopeus (esim. 80 km/h – 80 m).

112-päivä nostaa arjen turvallisuuden tapetille

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivä kiinnittää huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta.

Jyväskylässä 112-päivän tapahtumaa järjestämässä ovat muiden muassa Keski-Suomen pelastuslaitos, Sisä-Suomen poliisilaitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry, Liikenneturva, Tulli, Traficom, Vaasan hätäkeskus, VAPEPA ja Suomen lentopelastusseura.

Tagit: 
112, KunAjatAja, ennakointi