Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Liikenneturvan toukokuussa toteuttamaan kyselyyn* vastanneista kolme viidestä ei pidä hyväksyttävänä sitä, että pian yhden tai kahden alkoholiannoksen nauttimisen jälkeen lähdetään ajamaan autoa. Yhdeksän kymmenestä kertoi käräyttävänsä todennäköisesti tai varmasti juopuneena rattiin pyrkivän. Kännisenä ajoa ei suvaita kaverillakaan, sillä läheisen tai hyvän tuttavan rattijuopumuksesta poliisille ilmoittaisi 66 prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastanneista joka viides kertoi ilmoittaneensa rattijuoposta poliisille.

”Yleinen paheksunta rattijuopumusta kohtaan on tärkeä rattijuopumusonnettomuuksien ehkäisykeino, joka auttaa myös saamaan rattijuoppoja kiinni”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.

Bändi edistää liikenneraittiutta ja -turvallisuutta

Juhannuksesta eteenpäin radioaalloilla soittaa ja valistaa Liikenneturvan uusi radiomainossarja ”bändi”. Alkukesällä kampanjoidaan eritoten liikenneraittiudesta ja väsymyksestäRadiokampanjoissa esille tuotavat asiat eivät sinänsä ole autoilijoille uusia, vaan päinvastoin tuttuja kuin turvavyön käyttö. ”Bändi” korostaa toisten huomioonottamista, ennakointia ja liikennesääntöjen noudattamista eli jokapäiväisiä liikenteen turvallisuutta parantavia asioita.

”Autoilijoiden liikennekäyttäytyminen on yhä avainasemassa liikenneturvallisuuden parantamisen ja nollavisiotavoitteen** saavuttamisen kannalta. Radion kautta tavoitamme autoilijat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eli liikenteessä”, Valtonen kertoo.

Suunta alkoholionnettomuuksissa on myös ollut laskeva. Viime vuonna rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 16 ja loukkaantui 101 vähemmän kuin vuonna 2013. Vuonna 2014 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 533 kappaletta. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 459. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa menehtyi 41 ja loukkaantui 575 ihmistä.

Lisätietoa:

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, 020 7282 310

Kuuntele radiomainokset: www.youtube.com/liikenneturva. Ääninä bändissä ovat Jussi Vatanen, Petja Lähde ja Juha Hyppönen.

*Kyselyn aineisto kerättiin Liikenneturvan toimeksiannosta internetpaneeli GallupForumissa toukokuussa 2015. Kyselyyn haastateltiin 1005 henkilöä, joista autoilijoita oli 794 eli 79 prosenttia.

**Mikä nollavisio? Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Suomen, ja koko Euroopan, tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Se tarkoittaa, että vuonna 2020 Suomessa olisi enintään 136 tieliikennekuolemaa.

Tagit: 
rattijuopumus, liikenneraittius, juhannus, kesäliikenne, käräyttäminen