Liikennevinkki
Autoilu
Kävely ja pyöräily

Liikenneturvan kyselyn* mukaan suomalaisten pyöräilyä lisäisi eniten se, jos sää olisi pyöräilylle suotuisampi​. Pitkä talvi hiljentää pyöräteitä ja -kaistoja, mikä voi saada osan autoilevista tottumaan vähäisempään pyöräliikenteeseen. Kevään edetessä ja hyvien ajokelien saapuessa pyöräilymäärät lisääntyvät, joten viimeistään nyt on valpastuttava huomioimaan pyöräilevät - ja myös esimerkiksi erilaisilla sähköisillä liikkumisvälineillä huristavat jalankulkijat.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä kannustaakin autoilevia harjaannuttamaan silmät taas pyöräilijän silhuettiin ja skarppaamaan pyöräväylien havainnoinnissa. Pienenä ajoneuvona polkupyörä voi hävitä auton pilarin taakse, joten havaintojen teossa on oltava huolellinen. Sama koskee myös yllättävänkin nopeasti sähköisillä kulkuvälineillä, kuten tasapainoskootterilla tai yksipyöräisellä kulkevia jalankulkijoita.

Ehkäise vaaratilanteita ennakoimalla

Risteys on vaaranpaikka, missä tapahtuvat pyöräilijän ja autoilijan väliset onnettomuudet näkyvät myös tilastoissa. Väistämissäännöt ovat kuitenkin hyvin yksiselitteiset. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävän tien kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kolmion takaa tulevan on huomioitava ja väistettävä kaikkia kulkijoita.

”Muistetaan siis katsoa pyörätiet ja jalkakäytävät kumpaankin suuntaan. Havaintojen teko on yhtä tärkeää tutuilla ajoreiteillä kuin vieraammassa ympäristössä. Etenkin oikealle kääntyessä kuljettajan katse voi herkästi jäädä tarkkaamaan vaan ajoradalta vasemmalta tulevia. Vaikka ajonopeudet taajamissa ovat alhaisia, niin auton ja pyörän törmätessä ilman peltien suojaa liikkuvalle pyöräilijälle sattuu aina pahemmin. Risteystä lähestyessä hiljaisempi nopeus antaa aikaa havaintojen tekemiseen – riippumatta siitä, millä kulkupelillä on liikkeellä", Piippa muistuttaa.

Myös pyörällä polkiessa korostuu ajolinjan valinta. Jättämällä itselleen tilaa ja pelivaraa pystyy varautumaan esimerkiksi tiessä oleviin kuoppiin tai eteen tuleviin yllättäviin tilanteisiin.

Jos kadun varteen on pysäköity autoja, ne kannattaa ohittaa riittävän etäältä. Hyvä vinkki pyöräilevälle ajolinjan valintaan on polkea siinä, missä auton oikeanpuoleisen pyörän ajoura kulkisi. Toki ennen oven avaamista on autosta nousevan muistettava tarkistaa, ettei avaa ovea suoraan pyöräilijän eteen.

Pyöräilyyn ja kävelyyn liittyviä väistämissääntöjä voi kerrata Liikenneturvan jalan ja pyörällä -oppaasta. Tilanteita havainnollistavat myös selkeät animaatiot.

Katso video:

*Liikenneturva kysyi pyöräilyn määrään vaikuttavia tekijöitä kesän 2017 alussa. Kantar TNS Oyn toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1035 henkilöä, joista autoilevia oli 79 % ja pyöräileviä 82 %.