Liikennevinkki
Pyöräily

Kääntymisen ohella väistämisvelvollisuus koskee kärkikolmion tai stop-merkin takaa sekä pihalta tulevia kulkupelejä. Myös liikenneympyrään ajettaessa ja sieltä poistuttaessa on väistettävä pyöräilijää.

”Suurin osa pyöräilijöiden henkilövahinkoja vaatineista onnettomuuksista sattuu risteyksissä. Risteyksiä lähestyttäessä onkin sekä autoilijan että pyöräilijän syytä olla tarkkaavainen”, toteaa Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen.

Muihin ajoneuvoihin verrattuna pyöräilijä polkupyörineen on kooltaan pieni kohde, jota voi välillä olla vaikea havaita. ”Autoileva voi ehkäistä kääntymisissä syntyviä vaaratilanteita ennakoivalla ajotavalla ja tarkkailemalla pyörätien risteyksiä hyvissä ajoin. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna opastaa.

Kääntyvän autoilijan on väistettävä niitä kävelijöitä ja pyöräilijöitä, jotka ovat ylittämässä sitä tietä, jolle hän kääntyy. Kuvitus Jukka Fordell / Liikenneturva.

Ajoradalla ajettaessa samat säännöt autoilijalla ja pyöräilijällä

”Pyörä on ajoneuvo. Ajoradalla ajavaa pyöräilijää koskevat samat väistämissäännöt kuin autoilijaakin”, Tavaststjerna muistuttaa. Esimerkiksi risteyksessä, jossa ei ole pyörätietä ja pyöräilijä ajaa ajoradalla, vasemmalta tulevan on väistettävä oikealta tulevaa pyöräilijää, elleivät liikennemerkit määrää toisin.
”Sen sijaan pyörätie ja moottoriliikenneväylä eivät muodosta tasa-arvoista risteystä, ellei liikennemerkein ole osoitettu toisin.”

Väistämissääntöjen tuntemusta selvitelleessä tutkimuksessa viidesosa ei tiennyt kääntyvän autoilijan velvollisuutta väistää pyörätien jatkeella ajavaa pyöräilijää. Yli neljäsosa ei tiennyt  liikenneympyrästä poistuvan väistövelvoitetta. Kärkikolmion takaa tulevan ajoneuvon väistämisvelvollisuuden taas tunsi yli 90 prosenttia vastanneista.

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä sekä kävelijää että pyöräilijää. Kuvitus Jukka Fordell / Liikenneturva.

viisi väistämissääntöä:

  • suoraan ajava auto ja pyörätien jatkeelle ajava pyöräilijä (pyöräilijä väistää molemmista suunnista tulevaa ajoneuvoa)
  • kärkikolmion takaa ajava auto ja pyörätien jatkeelle ajava pyöräilijä (autoilija väistää aina kärkikolmion takaa tullessaan)
  • kääntyvä auto ja pyörätien jatkeelle ajava pyöräilijä (autoilija väistää aina kääntyessään)
  • liikenneympyrästä poistuva auto ja pyörätien jatkeelle ajava pyöräilijä (autoilija väistää pyöräilijää liikenneympyrästä poistuessaan)
  • ajoradalla ajava pyöräilijä ja auto tasa-arvoisessa liittymässä (vasemmalta tuleva väistää oikealta tulevaa).

Lisätietoja
Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva, 020 7282 339
Suunnittelija Petri Jääskeläinen, Liikenneturva, 020 7282 322

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.