Liikennevinkki
Autoilu

Liikenneturva toteutti vuoden pimeimpään aikaan joulukuussa 2015 kyselyn*, jossa kysyttiin, onko kuljettaja viimeisen viikon aikana käyttänyt matkapuhelinta ajaessaan. Joka kolmas kertoi käyttäneensä sitä puheluihin, kun taas viestittelystä raportoi joka kymmenes. Neljä prosenttia selaili internetiä ja kaksi prosenttia kertoi ottaneensa valokuvia tai videoita ajaessaan.

”Laaja tutkimusnäyttö on osoittanut ajonaikaisen matkapuhelimen käytön lisäävän onnettomuuteen joutumisen riskiä moninkertaiseksi. Talvella pimeys ja lumipyry haittaavat havaintojen tekoa muutenkin ja liukkaus kasvattaa jarrutusmatkaa. Mikäli samaan aikaan katse on älypuhelimen näytöllä ja ajatus viestittelyssä, kuljettaja kasaa itselleen otolliset olosuhteet onnettomuuden synnylle”, suunnittelija Petri Jääskeläinen Liikenneturvasta ruotii.

Pimeä vähentää ajonaikaista kännykänkäyttöä

Onnettomuustutkijat puhuvat usein onnettomuuteen johtavasta riskien kasautumisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei onnettomuuden taustalta pysty välttämättä erottamaan vain yhtä syytä, vaan onnettomuuden aiheuttaa useamman syyn yhteisvaikutus.

”Kuljettajalla on suurin päätäntävalta siihen, mitä riskejä ottaa ajaessaan. Kuljettajan onkin hyvä tiedostaa eri riskien merkitys ja ymmärtää myös niiden mahdollinen yhteisvaikutus”, Jääskeläinen korostaa.

Joulukuussa tehdyssä kyselyssä selvitettiin myös pimeyden aiheuttamaa muutosta ajokäyttäytymisessä. Kuusi kymmenestä autoilijasta välttää matkapuhelimen käytön aiheuttaman riskin kokonaan, eikä käytä kännykkää ollenkaan pimeällä ajaessaan. Joka viides kertoo vähentävänsä puhelimen käyttöä pimeän aikaan valoisaan aikaan verrattuna.

Osalla vastaajista pimeydellä ei ole vaikutusta ajonaikaiseen kännykänkäyttöön. Viidennes kertoo käyttävänsä matkapuhelinta saman verran kuin valoisaan aikaan ajaessaan.

Lisätietoja:

suunnittelija Petri Jääskeläinen, 020 7282 322

*Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy. Aineisto kerättiin joulukuussa 2015 internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin 1658 henkilöä, joista autoilijoita oli 1290 eli 78 prosenttia.

Tagit: 
tarkkaamattomuus, Kun ajat aja