Liikennevinkki
Kävely ja pyöräily
Autoilu

Ennakoi ja ota muut liikkujat huomioon liikenteessä.

Muihin ajoneuvoihin verrattuna pyörällä liikkuva on kooltaan pieni kohde, jota voi välillä olla vaikea havaita. Etenkin risteystilanteissa ja kääntyessä onkin oltava tarkkana. Sekä autolla että pyörällä voidaan risteyksissä syntyviä vaaratilanteita ehkäistä ennakoimalla.

”Eli kun tullaan autolla risteykseen, niin hiljennetään vauhtia ja tehdään havainnot huolella myös pyöräväylien suuntaan; seurataan peilejä ja käännetään päätä kunnolla kuolleen kulman tarkistamiseksi. Vastavuoroisesti pyöräilevä voi helpottaa havainnointiaan tulemalla risteykseen rauhallisemmalla nopeudella. Kuljettajaan voi myös ottaa katsekontaktia, jolloin varmistetaan, että tämä on huomannut sinut”, kannustaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä.

Väistämissäännöt ovat hyvin selkeät kääntyvän ajoneuvon väistämisvelvoitteesta: kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittäviä kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Autoileva väistää myös silloin, kun hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus.

”Esimerkiksi kärkikolmio ennen pyörätietä kertoo, että myös pyöräilijöitä on väistettävä. Myös liikenneympyrään ajavan ja sieltä poistuvan on väistettävä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita”, Piippa selventää.

Pyörätieltä ajoradalle polkevan on taas väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä.

Säännöt tukevat ennakoimista

Sääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen tekevät liikenteestä turvallisempaa ja jouhevampaa – riippumatta siitä, millä kulkupelillä ollaan liikenteessä.

”Ongelmallisin tilanne syntyy silloin, jos puolet tienkäyttäjistä noudattaa sääntöjä ja toinen puoli ei. Tällöin konflikti voi leimahtaa herkemmin. Kun säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, vähenevät liikenteessä sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen”, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Liikenteessäkin jokaiselle meistä on sattunut - ja sattuu - virheitä.

”Myös se pedanttisin sääntötietäjä voi tehdä virhearvion. Liikenteessä olennaista onkin ottaa toiset huomioon. Esimerkiksi risteystä lähestyttäessä on jokaisen syytä valpastua, tehdä tarvittavat havainnot ja varmistua muiden aikeista – riippumatta kulkupelistä tai siitä, että ajetaanko tutulla vai vieraalla seudulla”, Kaistinen kertaa.

Pyöräilyyn ja kävelyyn liittyviä väistämissääntöjä voi kerrata Liikenneturvan jalan ja pyörällä -oppaasta. Tilanteita havainnollistavat myös selkeät animaatiot.

Viiden väistämissäännön vinkkilista:

Autoilevan on väistettävä kun tämä

1. on kääntymässä
2. tulee stop-merkin tai kärkikolmion takaa
3. tulee pihasta tai
4. on tulossa liikenneympyrään tai poistuu liikenneympyrästä.

Pyöräilevän on väistettävä kun tämä

5. tulee pyörätieltä ajoradalle sekä vasemmalta että oikealta tulevaa muuta liikennettä.

 

 

Tagit: 
väistämissäännöt, liikennemerkit, liikennesäännöt, risteystilanteet