Liikennevinkki
Autoilu
Jalankulku
Kävely ja pyöräily
Maastoliikenne
Moottorikelkkailu
Moottoripyöräily
Mopoautoilu
Mopoilu
Pyöräily
Raskas liikenne

Presidentti Urho Kekkosen uuden vuoden puhetta vuonna 1973 pidetään käänteentekevänä. Voidaan ajatella, että tuolloin yhteiskunnan sietoraja ylittyi ja liikenneonnettomuuksia alettiin pitää kansantautina. Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyi yli 1000 ihmistä vuosittain – neljä kertaa enemmän kuin tänä päivänä.

"Toivon todella, että vuoden 1973 aikana ryhdytään ennakkoluulottomasti toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi maassamme. Tähän toivomukseen eivät yhdy vain ne tuhannet kodit, jotka ovat joutuneet liikenneonnettomuuden omakohtaisesti kokemaan, vaan varmaan kaikki kansalaisemme", Kekkonen totesi puheensa lopuksi.

Kekkosen vetoomus vuodelta 1973 ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun hän kiinnitti huomiota liikenneonnettomuuksiin. Kekkonen käsitteli aihetta myös vuosien 1966 ja 1967 vuoden vaihteen puheissaan.

"Vaikka en kuulukaan siihen koulukuntaan, joka uskoo ankarilla rangaistuksilla voitavan parhaiten vastustaa rikollisuutta, olen tullut siihen tulokseen, että yhteiskunnalle ei ole jäänyt muuta mahdollisuutta kuin rangaistusten tuntuva koventaminen rattijuoppoutena ilmenevän vastuuttomuuden rankaisemiseksi", Kekkonen totesi rattijuopumuksesta vuonna 1967.

Koivisto ja Halonen korostivat tiellä liikkujan omaa vastuuta

Presidentit ovat ottaneet kantaa liikenneturvallisuuteen myös Kekkosen jälkeen. Sekä Mauno Koivisto että Tarja Halonen huomioivat liikenneturvallisuuden uuden vuoden puheessaan.

Koivisto totesi puheessaan vuonna 1987, että, ” vastuuttomuus yleistyy liikenteessäkin, jossa vakavat onnettomuudet ovat voimakkaasti lisääntyneet.”  Edellinen vuosi olikin ollut tieliikenteessä koko 80-luvun synkin, sillä onnettomuuksissa oli menehtynyt yli 600 ihmistä.

Tarja Halonen taas otti kantaa liikenneturvallisuuteen vuonna 2003, kun turvallisuuskehitys oli ikään kuin juuttunut paikoilleen.

"Vetoomukseni koskee myös meidän aikuisten käyttäytymistä. Esimerkiksi pitkään jatkunut yhtäjaksoinen suotuisa kehitys liikennekuolemien vähenemisessä on pysähtynyt. Itsekkyys ja piittaamattomuus turvallisuudesta on yhä yleisempää. Liikennesääntöjä rikotaan ja tulkitaan yksisilmäisesti omien etujen mukaisesti", Halonen totesi.

Halosen vetoomuksen jälkeisinä vuosina liikenneturvallisuus paranikin, kuolemantapausten määrän taittuessa ensimmäistä kertaa alle neljänsadan ja vuosikymmenen lopulla jo alle kolmensadan tapauksen. Millaisia vetoomuksia, kehotuksia ja myllykirjeitä uusi presidenttimme antaa tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi, aika näyttää. Seuraavan presidentin kaudella tieliikennekuolemien määrä tulisi saada taitettua alle 200:aan tapaukseen vuodessa.

Lisätietoja

tiedottaja Pasi Anteroinen p. 020 7282 348