Liikennevinkki
Mopoautoilu
Mopoilu

Mopoilijoiden onnettomuudet ovat tyypillisesti taajamissa tapahtuvia risteysonnettomuuksia. Pääsyy onnettomuuksiin on kuitenkin mopoilijoiden ajotyyli. Nuoret eivät aina hahmota liikennetilannetta kokonaisuutena, ja usein tilannenopeudet ovat liian kovia ja turvavälit liian pieniä.

”Väistämissäännöt olisi hyvä kerrata ennen ajokauden aloitusta. On muistettava aina varmistaa ja katsoa sivuille risteyksissä, sillä mopo jää alakynteen jokaisessa kolarissa riippumatta siitä, oliko syy mopoilijassa vai autoilijassa”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo sanoo.

"Kaveriporukassa kikkailu ja vouhotus on syytä tehdä muulloin kuin mopoillessa. Pelleily ja liikenne eivät kuulu yhteen. Koska mopoilija on suojaamaton, seuraukset ovat usein pahoja", Vuoristo jatkaa.

Mopossa ja mopoautossa usein kokematon kuljettaja

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa. Molemmissa tieltä suistumiset ovat yleisiä. Teiden kunto voi paikoittain olla huonossa kunnossa talven jälkeen. Asfaltin pinnassa voi olla pieniä kiviä ja irtohiekkaa, jotka lisäävät mopoilijan riskiä suistua tieltä kaarteissa.

”Mopoilija voi tällaisen tilanteen välttääkseen kiinnittää huomiota tilannenopeuteen, varoa äkkiliikkeitä ja huolehtia siitä, että renkaat ovat hyvässä kunnossa. Tienpinnan epätasaisuudet vaikuttavat myös mopoautoon, sillä se on ajoneuvona kevyt. Myös puuskainen sivutuuli voi tuntua kevyessä ajoneuvossa pienenä heilahteluna”, Vuoristo kertoo.

Molemmissa ajoneuvoissa takaa tulevan liikenteen toiminnan seuraaminen ja ennakoiminen korostuu. Jononmuodostus ja mahdolliset riskiohitukset tulevat sieltä.

”Henkilöauton kuljettajien on hyvä tiedostaa mopoautoilijoiden kokemattomuus. Varoituskolmio mopoauton takana varoittaa paitsi poikkeuksellisesta nopeudesta usein myös kuljettajan kokemattomuudesta”, Vuoristo muistuttaa.

Mopo-onnettomuudet vähentyneet

Mopo-onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosenttia huippuvuosien lukemista. Kuolleiden mopoilijoiden määrä on puolestaan laskenut kuudesosaan, selviää Liikenneturvan tilastokatsauksesta. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin viisi ja loukkaantunut 700 mopoilijaa vuosittain. Vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan määrät ovat edelleen laskeneet.

”Mopokuolemien osalta olemme aidosti lähellä nollavisiota. Myös loukkaantuneiden määrän väheneminen 40 prosentilla on merkittävää”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo toteaa.

Vuoden 2011 mopokorttiuudistuksen katsotaan edelleen vaikuttavan määrien laskuun. Uudistus nosti mopokortin hintaa, ja tämän seurauksena vuosittain suoritettavien mopokorttien määrä on laskenut.

”Tilastoissa näkyy mopoilun suosion lievä lasku. Mopokorttiuudistus toi mukanaan paitsi koulutuksen myös sen, että teoriakokeen lisäksi on suoritettava käsittely- tai ajokoe. Tämä on varmasti lisännyt aloittelevien mopoilijoiden taitoja, mikä osaltaan on vähentänyt onnettomuuksia”, Vuoristo pohtii.

Lisätietoa

Koulutusohjaaja Toni Vuoristo, puh. 020 7282 349.

Liikenneturvan tilastokatsaus mopoilijoiden onnettomuuksista
Mopoilijan opas (tietoa mopoilun perusteista sekä ohjeita liikennetilanteissa ajamiseen)
Mopon kunnon tarkastuskortti
Pysähtymismatka mopolla -animaatio
Kattavasti mopoilusta: www.liikenneturva.fi/liikenteessa/mopoilijat