Liikennevinkki
Autoilu
Moottoripyöräily

Etenkin vilkasliikenteisillä moottoriteillä onnettomuus voi laajeta nopeasti. On tärkeää varoittaa takaa tulevia.

” Onnettomuuden sattuessa ensireaktio on usein auton sammuttaminen, jolloin myös valot sammuvat. On ensisijaisen tärkeää, kytkeä hätävilkut päälle”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo toteaa.

Onnettomuudesta tulee varoittaa myös varoituskolmiolla. Varoituskolmio on sijoitettava riittävän etäälle pysähtyneestä ajoneuvosta siten, että muut kuljettajat voivat hyvissä ajoin huomata varoituksen.

”Lumisella tiellä pysähtymismatka voi olla 100 kilometrin tuntivauhdista yli 150 metriä, eli kolmio pitää viedä tätä kauemmas”, Vuoristo toteaa.

Ennakoi keli – jätä turvallisuusväli

Jotta isoilta ketjukolareilta vältyttäisiin, on etenkin huonoissa ajo-olosuhteissa muistettava pitää reilu turvallisuusväli ja vähennettävä vauhtia.

"Hyvä turvallisuusväli on maantiellä hyvissä olosuhteissa oma nopeus metreinä tai 4 sekuntia edellä ajavaan. Huonoissa olosuhteissa vieläkin pitempi”, Vuoristo laskee.

Näkyvyyden ollessa huono kannattaa käyttää sumuvaloja. Takasumuvaloa saa käyttää myös lumen, pölyn tai loan oleellisesti rajoittaessa näkyvyyttä.

”Sumuvalojen käyttöä arastellaan usein turhaan. Jokaisen autoilija tulisi tarkistaa etukäteen, mistä sumuvalot kytketään päälle, eikä vasta tien päällä", Vuoristo opastaa.

Ensiapua ja onnettomuustutkintaa

Onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saattaa joutua kuka tahansa. Tällöin hänen velvollisuutensa on auttaa onnettomuudessa mukana olleita.  On tärkeää yrittää pelastaa välittömässä hengenvaarassa olevat ja antaa tarvittaessa ensiapua. Ensiaputaidon hankkiminen ja sen yllä pitäminen sekä hätänumeron 112 muistaminen on ennakointia hätätilanteita varten.

Onnettomuuspaikalla ei saa siirtää ajoneuvoja tai muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnettomuuden selvittämisessä. Poikkeuksena ovat tilanteet joissa tämä on välttämätöntä  liikenteen turvaamiseksi taikka henkilöiden tai arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi.

Lisätietoja

koulutusohjaaja Toni Vuoristo p. 020 7282 349

Katso myös Liikenneturvan jarrutusmatka- ja törmäysnopeusanimaatiot.