Liikennevinkki
Autoilu
Moottoripyöräily

Liikenneturvan seurannoista* ilmenee, että suuntamerkin jättää laittamatta päälle joka neljäs  autoilija. Uudellamaalla vilkun käytön muistaa vain 66 prosenttia autoilijoista.

”Jos yhtään empii, että pitäisiköhän se vilkku laittaa päälle vai ei, niin silloin kannattaa vilkuttaa. Suuntamerkkiä saa mieluummin käyttää vähän enemmän kuin liian vähän," neuvoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Marko Nieminen.

Vilkku päälle hyvissä ajoin

Suuntamerkin avulla kuljettaja kertoo muulle liikenteelle aikeistaan. Vuorovaikutus muiden tienkäyttäjien kanssa lisää sekä omaa että muiden turvallisuutta ja vahvistaa positiivista ilmapiiriä liikenteessä.

"Vilkku tulee laittaa päälle ajoissa, eli ennen ratin kääntämistä. Esimerkiksi moottoritiellä kaistaa vaihdettaessa suuntamerkki laitetaan päälle ensin ja vasta sitten vaihdetaan kaistaa", Nieminen kertaa. ”Vilkkua kannattaa myös käyttää kunnolla. Vilkku ei kulu käytössä, joten sen voi antaa olla päällä koko kääntymisen ajan.”

Liikenneympyrästä poistumisesta kerrotaan vilkulla

Suuntamerkin käyttö on tärkeää myös liikenneympyrässä. Vilkulla kerrotaan aikeesta poistua niin liikenneympyrästä kuin mistä tahansa muustakin liittymästä. Ympyrässä vilkku tulee laittaa päälle ajoissa ennen kääntymistä oikealle poistumisliittymään.

Ympyrän vilkkusäännön lisäksi kiertoliittymässä on muistettava väistämisvelvoitteet. Ympyrään tullaan yleensä kärkikolmion takaa eli liittymään tuleva on väistämisvelvollinen ympyrässä ajavaan nähden. Perussääntö kääntyvän auton väistämisvelvollisuudesta pätee myös ympyrästä poistuttaessa.

"Niin liikenneympyrään ajettaessa kuin sieltä poistuttaessa on kuljettajan väistettävä myös kevyttä liikennettä, siis kävelijää, polkupyöräilijää ja mopoilijaa," Nieminen kertaa.

Lisätietoa:

Koulutusohjaaja Marko Nieminen, Liikenneturva, 020 7282 373
Koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Liikenneturva, 020 7282 349

*Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissa. Vuonna 2013 74 prosenttia autoilijoista laittoi vilkun päälle kääntyessään.

Suuremman kuvan liikenneympyrässä ajon opaskortista löydät Liikenneturvan Flickr-tililtä.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. 

Seuraa meitä Twitterissä