Liikennevinkki
Autoilu
Moottoripyöräily
Raskas liikenne

Ohitustilanteessa ollaan useimmiten vastaan tulevien kaistalla. Lakitekstiä lainaten ajokaistaa saa vaihtaa tai ajoneuvoa siirtää sivusuunnassa vain, kun siitä ei aiheudu vaaraa muulle liikenteelle.

”Ohitustarve tulee aina harkita tarkkaan. Ohituksesta saatava ajallinen hyöty on usein varsin vähäinen, mutta ohitukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja hankaloittaa liikennevirran sujuvuutta. Jos kuljettaja ajautuu jatkuvasti tilanteisiin, jossa kokee ohittamisen tarpeelliseksi, on syytä tarkistaa oma ajonopeus”, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Lähestyvän liikenteen nopeutta on vaikea arvioida, joten ohittaessa on varmistuttava siitä, että tie on selvä riittävän pitkältä matkalta. Jos ohituspäätöksen teon jälkeen huomaakin erehtyneensä, on ohittamisesta osattava myös luopua ja palata takaisin omalle kaistalle.

”Toisen ajoneuvon ohittaminen ei myöskään anna erillislupaa hetkellisellekään ylinopeudelle”, Vuoristo summaa.

Turvallisen ohituksen pelisäännöt:

  • Seurata takana tulevaa liikennettä ja varmistaa riittävä näkyvyys.
  • Aloittaa ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.
  • Kertoa ohitusaikeesta suuntamerkkiä vilkuttamalla. Vilkkua näytetään myös omalle kaistalle palatessa.
  • Siirtyä ohituskaistalle ja palata sieltä loivalla liikkeellä.
  • Ajaa ohituskaistalla niin pitkään, että näkee taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.

Ajoneuvo ohitetaan vasemmalta puolelta, pääsääntöisesti myös moottoritiellä

”Lähtökohtaisesti ohitus suoritetaan aina vasemmalta puolelta. Moottoritiellä oikealta ohittamisessa on kyse enemmänkin jonossa kulkemisen yhteydessä tapahtuvasta ohi ajamisesta. Jos kuljettaja siirtyy moottoritiellä oikealle kaistalle ohitustarkoituksella, niin tilanne muuttuu kyseenalaisemmaksi”, Vuoristo pohtii.

Moottoritiellä ajettaessa on muistettava, että tielle liittyjä tulee kolmion takaa ja tällä on väistämisvelvollisuus. Kiihdytyskaistalta tulijan on sopeutettava oma nopeutensa turvallisen siirtymisen edellyttämäksi. Tämä tarkoittaa myös riittävää etäisyyttä edellä ajavaan.

Liikenne on yhteispeliä. Ruuhkassa omalla kaistalla pysyminen ehkäisee niin sanotun haitariliikkeen syntymistä ja vähentää sitä kautta peräänajojen riskiä.

”Moottoritiellä ajava voi omalla toiminnallaan varmistaa vetoketjuperiaatteen toimivuuden myös liittymien kohdalla pitämällä riittävästi etäisyyttä edellä kulkevaan”, Vuoristo kertaa.

Lisätietoa
Koulutusohjaaja Toni Vuoristo, 020 7282 349
Koulutusohjaaja Pentti Tervo, 020 7282 384

*63 % mieltää riskioton ohituksissa lisääntyneen, mutta 69 % kokee, ettei itse ole ottanut riskejä ohituksessa. Liikenteen ilmapiiri 2012.

**Pelot, vaarat ja ärsytykset liikenteessä, Liikenneturvan selvityksiä 2012.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.