Liikennevinkki
Kävely ja pyöräily
Pyöräily

”Kaupungissa ajamista ei kannata turhaan jännittää. Jos pyörätietä ei vielä kulje juuri omalla matkalla ja ajaminen arveluttaa, reitin voi suunnitella ennakkoon sellaiseksi, että se kulkee mahdollisimman paljon pyöräteitä pitkin. Jos pyörätietä ei ole, pyöräilijän paikka on ajoradalla”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna toteaa.

Jalkakäytävät ovat kävelijöitä varten. Vain alle 12-vuotiaat lapset saavat pyöräillä jalkakäytävällä. Ajoradalla pyöräilijä polkee niin lähellä oikeaa reunaa kuin turvallista. Ihan reunakiveä viistäen ei tarvitse kulkea, vaan hajurako kanttikiviin pyörän oikealla puolella jättää pelivaraa mahdollisten vaaratilanteiden varalta. Turvaväliä pitää jättää etenkin tien varteen pysäköityjen autojen kohdalla.

Oikean ajolinjan valintaa pohtivalle kaupunkipyöräilijälle on HePon puheenjohtaja Janne Nurmisella oiva vinkki: useimmiten turvallinen paikka polkea on siinä kohtaa, missä auton oikeanpuoleisen pyörän ajoura kulkee.

Ajolinjan oikea valinta tekee pyöräilijästä myös mahdollisimman ennakoitavan muiden tienkäyttäjien vinkkelistä ja tekee näin ajosta turvallisempaa. Autojen seassa pyöräilevän on hyvä huomata, että ajotiellä pyöräilijä on verrattavissa autoilijaan.

”Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja, jota koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin kuljettajia. Ajoradalla pyöräilijä noudattaa samoja liikennesääntöjä kuin autoilijakin”, Nurminen toteaa.

 

Liikenne perustuu yhteispeliin

Myös pyöräilijän on sovitettava nopeus tilanteen vaatimalle tasolle. Tilannenopeuden merkitys korostuu eritoten kaupunkialueella ja taajamissa, joissa on paljon erilaisia ja -tahtisia liikkujia. Ennakoitavaan ajotapaan kuuluu omista aikeista viestiminen muulle liikenteelle. Pyöräilijä kertoo aikeestaan kääntyä suuntamerkkiä näyttämällä - eli osoittamalla ennen ohjaustangon kääntämistä kädellä reilusti kääntymissuuntaan.

”Suuntamerkki on kuin auton vilkku: sitä on näytettävä ajoissa ennen ajolinjan muuttamista”, Tavaststjerna painottaa.

Lisätietoa:

yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva, 020 7282 339
puheenjohtaja Janne Nurminen, Helsingin Polkupyöräilijät, 044 3534 922

Keskeisimmät pyöräilyn liikennesäännöt Liikenneturvan Jalan ja pyörällä -oppaasta.

Pyöräilijän ennakoivan ajotavan periaatteet:

  • Pyöräilijänä olet ajoneuvon kuljettaja, jolla on velvollisuuksia.
  • Tunne ja hallitse liikennesäännöt. Ajoradalla toimit samojen liikennesääntöjen mukaan kuin autoilijatkin.
  • Sovita nopeus tilanteen mukaan.
  • Keskity liikenteeseen. Havainnoi muita liikkujia.
  • Muista sopivat varusteet: kypärä, ajovalot, heijastimet.
  • Aja oikealla ja jonossa.
  • Viesti muille aikeistasi. Näytä suuntamerkkiä kääntyessäsi ja kilauta kelloa tarpeen niin vaatiessa. Varmista, että sinut havaitaan.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on turvallisen sujuvan ja viihtyisän pyöräilyn edistäminen Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. www.hepo.fi

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. www.liikenneturva.fi