Liikennemuoto

Aika

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta vuosille 2021-2024

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausunto luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selontekoa varten

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta Mielenterveysstrategiaksi ja itsemurhien ehkäisyohjelmaksi

Liikenneturvan lausunto luonnoksista kevytautoasetuksiksi