Aika

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnoksesta liikenteen automaatiosta

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta vuosille 2021-2024

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausunto luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi