Aika

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selontekoa varten