Liikennemuoto

Aika

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta Mielenterveysstrategiaksi ja itsemurhien ehkäisyohjelmaksi

Liikenneturvan lausunto luonnoksista kevytautoasetuksiksi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Lausunto koskien Euroopan komission ehdotusta luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta

Liikenneturvan lausunto mopo- ja moottoripyörästrategiasta

Liikenneturvan lausunto kuljettajaopetusta koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenneturvan lausunto ikäpoikkeuslupaa koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenneturvan lausunto asetusluonnoksesta ajokorttilain muutoksista