Lausunto

Liikenneturva kiittää mahdollisuudesta antaa asiasta lausunto.

Taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetusta laista ehdotetaan kumottavaksi ajoluvan yläikärajaa koskeva säännös. Ajolupa voisi olla voimassa niin kauan kuin hakijan edellytykset ajoluvan saamiseen täyttyvät. Iäkkään taksinkuljettajan terveydelliset edellytykset autolla ajamiseen arvioitaisiin ikääntymisen vaikutukset huomioon ottavan laajennetun lääkärintarkastuksen perusteella.Yläikärajan poistaminen taksinkuljettajilta olisi yhdenmukainen muun ammattiliikenteen kanssa, mitä Liikenneturva pitää perusteltuna.

Ehdotuksen perustelutekstissä todetaan, että yläikärajasta luopumisen ei arvioida heikentävä liikenneturvallisuutta ajoterveydentilan laajennetusta tarkastamisesta johtuen. Liikenneturva muistuttaa, että kuljettajan ajokelpoisuuden arviointi ja sen vaikutus liikenteen turvallisuudelle tulee korostetusti olemaan lääkäreiden tehtävä. Lääkärintarkastusten tarkoituksena on löytää tieliikenteeseen terveydentilansa puolesta soveltumattomat kuljettajat. Tuoreutensa vuoksi on vaikea arvioida, miten hyvin nimenomaan laajennettu lääkärintarkastus täyttää sille asetetut odotukset. Kyseessä on siis vasta oletus siitä, että tarkastus onnistuu seulontatehtävässä. Liikenneturva toivookin, että ajoterveyttä selvittävän lääkärintarkastuksen ja erityisesti laajennetun lääkärintarkastuksen toimivuutta tutkitaan ja tarkastuksia kehitetään tarpeen mukaan.

Liikenneturva kannattaa esitysluonnoksen ehdotuksia. Myös ajoluvan voimassaoloa ja taksinkuljettajan valmiuksia koskevat säännösmuutokset ovat perusteltuja.

Liikenneturva
 

Anna-Liisa Tarvainen
toimitusjohtaja