Lausunto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 7.7.2014

Viite: TRAFI/19919/03.04.03.00/2013, 26.5.2014

Oppilaskirjanpito ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävät ilmoitukset

Liikenneturvalla ei ole kommentoitavaa määräysluonnoksen sisältöön.

LIIKENNETURVA

Antero Lammi
Koulutuspäällikkö