Lausunto

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä raskaampien moottorikelkkojen käyttö erikseen merkityillä ja tarkoitukseen soveltuvilla moottorikelkkailureiteillä. Aiempaan, kuluvan vuoden alussa annettuun esitykseen verrattuna tarkennukset ovat Liikenneturvan mielestä oikean suuntaisia ja turvallisuus on tässä esityksessä otettu paremmin huomioon.

Raskaan moottorikelkan kuljettajalta vaadittaisiin T-luokan ajokortti. Raskaan moottorikelkan suurempi omamassa mahdollistaa sen, että moottorikelkalla ja siihen kytketyllä perävaunulla saisi kuljettajan lisäksi kuljettaa 8-19 matkustajaa. Liikenneturvan huolta herättää se, että onko kyseinen ajokorttivaatimus riittävä näihin haastaviin kuljetuksiin? Ajoneuvon ja sen perävaunun massa voi näissä kuljetuksissa olla jopa yli kaksi tuhatta kiloa. Huomioon tulee ottaa myös se, että kestääkö esimerkiksi reittien sillat kyseisiä painoja?

Tieliikennelain uudistuksen yhteydessä on tarkennettu moottorikelkkareitin määritelmää. Uuden tieliikennelain mukaan muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin moottorikelkalla ei saa ajaa moottorikelkkailureiteillä. Tämä uusi määritelmä mahdollistaa aiempaa useamman käyttäjäkunnan pääsyn moottorikelkkareiteille. Moottorikelkkailureiteillä voivat jatkossa kulkea raskaat moottorikelkat, varsin monet sähkökäyttöiset ajoneuvot sekä eläimen kuljettamat ajoneuvot. Viimeisenä mainittuun ryhmään kuuluvat esimerkiksi koira- ja porovaljakot. Varsinkin koiravaljakot ovat pituudeltaan pitkiä ja eläinten käyttäytymistä on ennakkoon vaikea arvioida. Piileekö tässä yhteydessä uusi turvallisuusriski?