Lausunto

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että mobiililaitteeseen ladattavasta sovelluksesta ajokorttitiedot voitaisiin tarkistaa liikennevalvonnassa ilman, että varsinaista ajokorttia tarvitsisi esittää tai edes pitää mukana. Mobiiliajokortti ei kuitenkaan voisi muutoin korvata säännösten mukaista ajokorttia.

Liikenneturva kannattaa mobiiliajokortin virallista käyttöönottoa ehdotetulla tavalla. On tärkeää, että viranomaisen toimittama sovellus takaa tietojen luotettavuuden ja että ajo-oikeuden haltija itse voi päättää sen käytöstä. Sovellusta käyttäville voitaisiin kätevästi lähettää myös ajo-oikeutta koskevia viranomaisviestejä, mikä olisi joustava tapa muistuttaa esimerkiksi ajokortin uusimistarpeesta.

Liikenneturva ei näe estettä eikä turvallisuusongelmaa siinä, että Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin täällä ajamiseen esityksessä ehdotetuilla rajauksilla.