Lausunto

Kannanoton uudistaminen liikennekasvatuksen saamiseksi peruskoulujen opetussuunnitelmiin

Liikenneturva toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön asettama perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmisteleva työryhmä ottaisi huomioon Liikenneturvan tekemän kannanoton liikennekasvatuksen aseman turvaamiseksi perusopetuksessa. Liikenneturva jätti 10.3.2010 opetusministeriön asettamalle perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle kannanottonsa liikennekasvatuksen turvaamisesta, joka on tämän kannanoton liitteenä.

Kannanoton uudistamisen yhteydessä Liikenneturva haluaa korostaa seuraavaa:

Useissa Euroopan maissa on määritelty vuosittainen tuntimäärä liikennekasvatukselle. Määrät ovat esimerkiksi Italiassa 20 oppituntia 11–15-vuotiaille, Itävallassa 10 oppituntia 6–10-vuotiaille ja Slovakiassa 30 oppituntia 3–15-vuotiaille. Tuntimäärän asettamisella viestitään liikennekasvatuksen tärkeydestä ja luodaan pohjaa sen toteuttamiselle. Monissa maissa liikennekasvatuksen vuosittainen tuntimäärä on huomattavasti suurempi kuin Liikenneturvan esittämä neljä oppituntia jokaisella peruskoulun vuosiluokalla.

Liikenneturva esittää, että perusopetuksen uudessa tuntijaossa varataan vähintään neljä oppituntia liikennekasvatusta varten jokaisella peruskoulun vuosiluokalla liikennekasvatuksen säännöllisyyden ja jatkuvuuden takaamiseksi.

LIIKENNETURVA

Antero Lammi
koulutuspäällikkö