Lausunto

Liikenteen turvallisuusvirastolle

Viite: Uusi lausuntopyyntönne nro. TRAFI/118120/03.04.03.00/2016

Lausunto luonnoksesta määräykseksi alkolukon teknisestä toiminnasta

Trafin määräysluonnos on lähetetty uudelleen lausuntokierrokselle, kun määräysluonnoksen kohtaa 2.3 on aikaisempien lausuntojen pohjalta arvioitu uudelleen.

Liikenneturva kiittää Trafia päivitetystä versiosta ja kannattaa em. kohtaan ehdotettua muutosta, jonka mukaan koulu- ja päiväkotikuljetuksissa vaadittavan alkolukon ns. vapaata käynnistysaikaa lyhennetään 20 minuuttiin aikaisemman 45 minuutin asemesta.

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN
Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja