Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriölle 9.5.2014

Lausuntopyyntönne nro LVM082:00/2013, 24.4.2014

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ajoneuvojen Rekisteritoiminnasta ja laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Liikenneturva kannattaa muutosesityksiä. On hyvä, että sähköisiä palveluja
mahdollistetaan.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja