Lausunto
Autoilu

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Viite: Lausuntopyyntönne nro. LVM/1310/03/2016

Liikenneturvan lausunto kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohtia käsittelevästä arviomuistiosta

Liikenneturva kiittää lausuntomahdollisuudesta ja esittää näkökohtia sekä ehdotuksia erityisesti tieliikenteen turvallisuuteen liittyen.

Kuljettajakoulutus on suurin yksittäinen liikennekasvatuksen toteuttamisesta vastaava järjestelmä Suomessa. Yli 20 000 suomalaista suorittaa vuosittain mopon tai kevyen nelipyörän ajo-oikeuden, noin 17 000 moottoripyörän ajo-oikeuden, yli 60 000 henkilöauton ajo-oikeuden ja noin 10 000 kuorma-auton ajo-oikeuden. Näitä ajo-oikeuksia varten suoritetaan opetussuunnitelmiin perustuvaa ja tieliikenteen turvallisuuteen tähtäävää koulutusta joko ammatti- tai maallikko-opetuksena. Kuljettajakoulutusjärjestelmämme on kansainvälistä kärkeä.

Voimassa olevien ajokorttien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti tilastoinnin aloittamisesta asti. Trafin tutkintotilastoista  selviää, että A, B ja C-ajokorttiluokkien hyväksyttyjä ajokokeita on edelleen yhtä paljon kuin 15-vuotta sitten. A-ajo-oikeuksien suorittaminen on lisääntynyt ja C-ajo-oikeuksien suorittaminen vähentynyt. Henkilöautoon tarkoitettujen B-ajo-oikeuksien suorittamisen kokonaismäärä on säilynyt ennallaan. Ikäryhmäkohtaisista ajokorttitilastoista  selviää, että 18-19 -vuotiaiden B-ajokortillisten määrä on ollut pienessä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Vähenemä kompensoituu kuitenkin 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä ja kokonaisuutena 18-24-vuotiaiden B-ajokortillisten määrä on kasvanut tasaisesti 2010-2014 tarkastelujaksolla. Ajokortin suorittaminen on entistä suositumpaa.

Liikenneturva haluaa kiinnittää huomiota kuljettajakoulutusuudistuksen tavoitteisiin. Tavoitteena on korostaa tutkintoa ajokortin suorittajan osaamisen arvioinnissa ja luopua ajokortin suorittamisen edellyttämästä määrämuotoisesta koulutuksesta sekä auton B-luokan ajokortin suorittamisesta useammassa vaiheessa.

Uusien kuljettajien korkea riski joutua liikenneonnettomuuteen on suuri liikenneturvallisuusongelma kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Korkein onnettomuusriski on nuorimmilla kuljettajilla ja heidän vakavissa onnettomuuksissaan vahingoittuu usein myös muita nuoria. Kehitys on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana myönteistä.

Nuorten liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on laskenut noin kolmanneksella. Ongelma on kuitenkin edelleen merkittävä erityisesti nuorimpien uusien kuljettajien osalta. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 18-19 -vuotiaiden kuljettajien onnettomuusriski ajokorttien määrään suhteutettuna on yli kaksinkertainen verrattuna 20-24 -vuotiaisiin. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoaineiston perusteella riskitason ero omaisuus- ja henkilövahingoissa on saman suuruinen. Riskitaso verrattuna keski-ikäisiin kuljettajiin on noin kolminkertainen.


Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuonna 2015.

Liikenneturva kiinnittää huomiota siihen, että uudistuksessa tavoitellaan vain kuljettajaopetusta koskevien rakenteellisten seikkojen muuttamista ja kustannussäästöjä. Uusien kuljettajien osaamisen kehittämisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen tulisi Liikenneturvan näkemyksen mukaan olla tavoitteiden kärjessä, kun kuljettajakoulutusta ja tutkintoja uudistetaan. Lue koko lausunto.