Lausunto

Liikenneturva pitää perusteltuna ehdotusta siirtää kevytautoja koskevan lainsäädännön voimaantuloa vuodella eteenpäin, jotta Suomen viranomaiset voivat selvittää, löydetäänkö komission esille ottamiin kysymyksiin ratkaisua.

Suomen lainsäädäntö nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöön otosta on saanut komissiolta huomautukset, joiden perusteella kansalliset säädökset ovat selkeästi ristiriidassa yhteisölainsäädännön kanssa. Tämän vuoksi jo vahvistetun lain voimaantulon salliminen saattaisi johtaa EU-tuomioistuinmenettelyyn ja lopullisen ratkaisun pitkittymiseen ja monimutkaistumiseen.

Jos tulevassa valmistelussa yhteensopivuusongelmaa ei pystytä nopeasti korjaamaan, olisi tärkeää, että päätös lain kumoamisesta tehdään viipymättä. Selkeän ratkaisun saaminen on tarpeen niin kansalaisille kuin alan toimijoille.

Jos kuitenkin valmistelussa löydetään keinot, joilla Suomen kevytautolainsäädäntö saadaan sovitettua EU-lainsäädäntöön, Liikenneturva pitää välttämättömänä, että uudistettavissa sisällöissä otetaan aikaisempaa huomattavasti paremmin huomioon turvallisuusvaikutukset kokonaisuudessaan. Nuorten liikenneturvallisuuden ja liikkumismahdollisuuksien parantamiselle on selkeä tarve, mikä oli tavoitteena myös Suomen kevytautohankkeessa. Toteutuksessa on varmistettava, etteivät myöskään riskit muille tienkäyttäjille, etenkään jalankulkijoille ja pyöräilijöille, lisäänny. Tämä arviointi oli aikaisemmassa valmistelussa puutteellinen.

Nuorilla kuljettajilla on yleisestikin kohonnut onnettomuusriski. Tämän vuoksi ensimmäisen moottoriajoneuvon kuljettajina he tarvitsevat koulutusta ja tukea sekä teoriaopetuksena että liikenteessä ajo-opetuksena.

Liikenneturva ehdottaa edelleen harkittavaksi sallitun matkustajamäärän rajoittamista mopoauton tasolle, eli enintään yhteen matkustajaan. Liikenneturva ehdottaa selvitettäväksi myös muita alaikäisiin kuljettajiin kohdistuvia vaatimuksia.

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi alennettu promilleraja rattijuopumukseen, rattijuopumuksesta ajokiellon jatkuminen täysikäisyyteen asti, sekä tiukempi menettely alkoholin hallussapitoon liikuttaessa alaikäisen kuljettamalla ajoneuvolla.

Turvallisuuden kannalta keskeinen kysymys on ajoneuvon enimmäisnopeus, 45 km/h vastaisi mopoauton nopeutta. Lisäksi nopeudenrajoittimelle säädettävien teknisten vaatimusten tulee olla sellaiset, että rajoitin toimii luotettavasti ja sen ohittaminen tai manipulointi on mahdollisimman hyvin estetty. On myös syytä pitää tiukka linja ajoneuvon teknisten vaatimusten rikkomisesta.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja

Juha Valtonen
Tutkimuspäällikkö