Lausunto

Viite: Lausuntopyyntönne nro. LVM/1541/03/2016, 1.9.2016

Lausunto ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneturva kiittää lausuntomahdollisuudesta.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta ehdotetut muutokset ovat vähäisiä ja
käytännössä osittain jo tilapäisenä asetuksena toteutettu, joten niillä ei
oletettavasti ole merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen parantavasti
tai huonontavasti. Liikenneturvalla ei näin ollen ole lausuttavaa asetuksen
muuttamisesta esitetyllä tavalla.

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN
Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja