Liikennemuoto

Aika

Liikenneturvan lausunto asetusluonnoksesta ajokorttilain muutoksista

Lausunto raskaiden ajoneuvojen maksimimitoista

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajokorttilain muuttamisesta

Lausunto ehdotuksesta uudeksi tieliikennelaiksi