Liikennemuoto

Aika

Lausunto luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selontekoa varten

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta Mielenterveysstrategiaksi ja itsemurhien ehkäisyohjelmaksi

Liikenneturvan lausunto luonnoksista kevytautoasetuksiksi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Lausunto koskien Euroopan komission ehdotusta luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta