Maailmanlaajuista liikenneturvallisuustilannetta luotaamassa

Suuri osa liikenneturvallisuustyöstä tapahtuu yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Tiedon keruu ja jalostaminen tutkituksi ja analysoiduksi tiedoksi on yksi liikenneturvallisuustyön kulmakiviä. Laadukkaan tiedon perusteella voidaan tehdä oikeita ja hyvin perusteltuja päätöksiä ja suunnata resursseja oikeansuuntaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Muilta mailta oppiminen ja hyvien ja toimivien käytäntöjen jakaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Tilaa syöte RSS - yhteistyö