23.05.2014

Suuri osa liikenneturvallisuustyöstä tapahtuu yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Tiedon keruu ja jalostaminen tutkituksi ja analysoiduksi tiedoksi on yksi liikenneturvallisuustyön kulmakiviä. Laadukkaan tiedon perusteella voidaan tehdä oikeita ja hyvin perusteltuja päätöksiä ja suunnata resursseja oikeansuuntaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Muilta mailta oppiminen ja hyvien ja toimivien käytäntöjen jakaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Decade of Action for Road Safety 2011-2020

Yksi kansainvälisesti merkittävä projekti tehdään Maailman terveysjärjestö WHOn koordinoimana. Sen aikana luodataan kattavasti eri maiden liikenneturvallisuustilannetta, poliittisen päätöksenteon tilaa, lainsäädäntöä sekä liikennevalvonnan tehokkuutta. YK:n yleiskokous teki päätöksen liikenneturvallisuuden vuosikymmenestä, jonka aikana on tarkoitus säästää viisi miljoonaa liikennekuolemaa. Edistystä luodataan ”Global Status Report on Road Safety ”-raporttien avulla.

Raportit kartoittavat eri maiden liikenneturvallisuustilannetta nimettyjen datakoordinaattoreiden avulla. Suomen osalta Liikenneturva koostaa tiedot ja minä toimin kansallisena datakoordinaattorina. Koostan siis tiedot Suomen ajoneuvokannasta, tieliikenneonnettomuuksista ja niiden uhreista, liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteenasettelusta ja strategioista, liikenteen infrastruktuurista, liikenteen valvonnasta, turvalaitteiden käyttöasteesta, matkapuhelimen käytöstä liikenteessä sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden koulutuksesta.Tiedot kootaan yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä Poliisin edustajien kanssa.

Sama kysymyspatteristo viedään lävitse lähes kaikissa maailman maissa. Raportti kattaa lähes 99 % maailman väestöstä. Samalla menetelmällä toistettu tutkimus ja saatujen tietojen analysointi antaa melko kattavan kuvan maailmanlaajuisista tieliikenneonnettomuuksista ja niiden ennaltaehkäisyyn käytetyistä ratkaisukeinoista ja menetelmistä.

Tämänkertaisen raportin erityispiirteenä on liikenteen suurimpiin ongelmakohtiin pureutuvan lainsäädännön kokoaminen. Näitä liikenteen suurimpia riskitekijöitä maailmanlaajuisesti ovat: ylinopeudella ajaminen, rattijuopumus sekä huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen, moottoripyöräilijöiden kypärän käyttämättömyys, turvavöiden käyttämättömyys, lasten turvalaitteiden käyttämättömyys, matkapuhelimen käyttö ajon aikana sekä onnettomuuden jälkeisen nopean hoidon puute. Soveltuvat lainkohdat näiden kohtien tiimoilta kootaan ja toimitetaan WHO:lle käännettäväksi. Suomessa asiat on hoidettu hyvin pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön ansiosta ja esimerkiksi viestintälaitteiden käyttöä ajon aikana koskeva lainkohta on saanut kiitosta WHO:n taholta.

Lue myös: 10 faktaa maailmanlaajuisesta liikenneturvallisuustilanteesta
http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/facts/en/

Kirjoittaja: Petri Jääskeläinen