21.02.2014

Nuorten tavoittaminen liikennekasvatuksessa on haasteellinen tehtävä. Alakouluikäiset lapset saadaan parhaiten liikennekasvatuksen piiriin peruskoulussa. Alakoulujen opettajat ovat myös kautta aikojen sisäistäneet vastuunsa koulunsa aloittavien lasten liikkumisen turvaamiseksi. Koulun aloituksen yhteydessä niin kotona kuin koulussa käydään läpi aakkosten ohella lähiympäristön sekä koulumatkan vaaranpaikat.

Tämä näkyy myös alle kymmenvuotiaiden turvallisuustilastoissa. Alle 10-vuotiaita lapsia kuolee kevyessä liikenteessä muihin ikäryhmiin verrattuna Suomessa vähiten (1-3 vuodessa). Tilanne kuitenkin muuttuu leikki- ja elinympäristön laajentuessa. Kuoleman ja loukkaantumisen riski kasvaa 10-14 vuoden iässä ja 15–17-vuotiaina loukkaantumiset nousevat jo useisiin satoihin lähinnä mopovahinkojen aiheuttamina. Ajokortti-iän myötä riski kasvaa entisestään. Mitään täsmäkeinoa, joka pysyvästi parantaisi autoilevien nuorten turvallisuutta, ei ole onnistuttu löytämään, ja tämä on ongelma myös koko Euroopassa. Lue lisää nuorten liikenneturvallisuudesta täältä.

Toiminnallisuus keskeisenä osana opetusta

Terveys- ja liikennekasvattajat tarpovat usein samassa suossa. Pelkillä puheilla ja faktoilla ei päästä pintaa syvemmälle nuorten ajatusmaailmaan. Liikenneturvalla on käytössä hyväksi koettuja, elämyksellisiä toimintamalleja, joilla lähestymme nuoria. Koska osanotto ei vapaaehtoisissa tilaisuuksissa aina ole päätä huimaava, järjestämme liikenneturvallisuusaiheiset tapahtumat usein kouluissa koulupäivän lomassa niin, että nuoret pääsevät toiminnallisesti mukaan tekemiseen. Näissä teema- tai turvallisuuspäivissä voi usein olla mukana myös poliisi tai pelastuslaitos ja ensiapu- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Tampereen Liikenneturva järjesti liikenneteemaisen turvallisuuspäivän Ylöjärven lukiolla tammikuussa. Keväällä 2012 valmistunut koulutuskeskus on yksi Suomen nykyaikaisimmista koulurakennuksista. Se yhdistää lukion, ammattiopiston ja aikuiskasvatuksen saman katon alle.

Turvapäivänä sadat nuoret kuuntelivat totisina elämyskouluttaja Matti Marjamäen tarinan hänelle sattuneesta vakavasta moottoripyöräonnettomuudesta. Marjamäki on yksi Liikenneturvan Menossa mukana -kouluttajista, jotka käyvät kouluilla kertomassa tarinansa. Nämä nuoret ovat kukin käyneet läpi ikävän onnettomuustapahtuman.

Turvapäivänä nuoret saivat kokeilla pyörähdysauton ohella myös turvavyökelkkaa.

Turvapäivänä nuoret saivat kokeilla pyörähdysauton ohella myös turvavyökelkkaa. Kelkka kiihtyy kiskoilla lyhyen matkan aikana seitsemään kilometriin tunnissa. Äkkipysäyksessä turvavyö antaa ylävartaloon napakan tunteen. Samalla se panee miettimään ihmiskehon kestävyyttä paljon suuremmissa törmäysnopeuksissa.

Ja toiminta jatkuu. Liikenneturva tukee aktiivisesti kuntien liikenneturvallisuustyötä kaikissa ikäryhmissä. Aikuistumisen kynnyksellä varttuvat nuoret ovat tulevaisuuden tärkeä voimavara ja siihen on panostettava.

Kirjoittaja: Matti Joki