10.12.2014

”Aja ja anna muiden elää liikenteessä” näillä sanoilla kiteytti UPM Service Centerin henkilöstö oppimansa Turvallisuutta työliikenteeseen keskustellen -koulutuksessa 26.11.2014 Tulli Business Park Tampereella.  Tärkeintä on rauhallisuus ja olla provosoitumatta liikenteessä. Kiireen, väsymyksen ja stressin taustalla ovat työongelmat, kotiongelmat ja ruuhkat liikenteessä. Näihin riskeihin työyhteisössä kehitettiin ratkaisuja.
Ryhmästä nousseita ratkaisuja olivat mm.

  • Rauhoitu autossa ennen liikenteeseen lähtöä, jotta et mene tunnekuohussa auton rattiin.
  • Kehitä itsellesi keinot, jotka auttavat sinua rauhoittumaan.
  • Keino rauhoittua voi olla klassisen musiikin kuuntelu tai voit sulkea radion ja poistaa ylimääräisen hälinän.


Ryhmä pohtimassa työliikenteen riskejä ja ratkaisuja.

Työyhteisössä liikenteen riskien ja ratkaisujen pohtiminen voi olla hauskaa

Työliikenteen turvallisuuden riskejä ja ratkaisuja syntyi idearikkaassa ja hauskassa ilmapiirissä. Vastuuta työntekijät olivat valmiit ottamaan omasta liikkumisestaan. Asenteeksi kehittyi päivän aikana slogan: ”Muiden asenteita et voi muuttaa, joten aloita muuttamalla oma asenteesi”. Tunnekokemus vahvistaa myös muistijälkeä, jolloin oppiminen on tehokkaampaa ja merkityksellisempää. Kun mietitään yhdessä työliikenteen riskit, keksitään ratkaisut ja sitoudutaan ratkaisuihin, vahvistaa se myös työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja parantaa työyhteisön hyvinvointia.
Taloudellinen tilanne ja uutiset lomautusten ja YT-neuvottelujen alkamisesta ovat haastavia koko työyhteisölle. Nykyhetken tilanne voidaan kokea vaikeana hetkenä kehittää työliikenteen turvallisuutta, kun ei ole tietoa työpaikkojen säilymisestä. Työnantajan arvo huolehtia työntekijöiden kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta niin töissä kuin työmatkalla, on tärkeä viesti työntekijälle. Turvallisuutta työliikenteeseen keskustellen kannustaa oivaltamaan yhdessä, kohtaamaan haasteet ja ratkaisemaan ne.  Turvallisuuteen panostaminen on elämän suojelemista ja mahdollisuuksien luomista eteenpäin.


Työliikenteen riskien ja ratkaisujen pohtiminen voi olla myös hauskaa.

Ryhmäkeskustelu tehoaa – antaa välineitä liikenneturvallisuuden kehittämiseen

Liikenneturva on kouluttanut vuosien aikana ryhmäkeskustelulla muun muassa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Itellan ja UPM Kymmenen henkilöstöä. Ryhmäkeskustelu on tutkimusten mukaan osoittautunut tehokkaimmaksi keinoksi vähentää työliikenteen onnettomuuksia ja työnantajalle niistä koituvia kustannuksia. Voit tehdä aloitteen Turvallisuutta työliikenteessä keskustellen- koulutuksen järjestämisestä työpaikallasi, olla mukana organisoimassa sitä ja osallistua koulutukseen.
Satu-Sofia Rantala


UPM:n henkilöstöä kouluttamassa 26.11.2014 olivat Satu-Sofia Rantala ja Toni Vuoristo
Kuvat: Ville-Veikko Heinonen

Kirjoittaja: Satu-Sofia Rantala