19.06.2014

Under kampanjdagarna delade skolan studerande i smågrupper. De fick testa vältbilen som snurrar runt, lyssnade på polisens information om följderna för trafikförseelser, diskuterade konsekvenser av en olycksberättelse samt följde med hur hastigheten påverkar i bromssträckans längd.

Yrkesakademins arbetarskydds- och säkerhetschef Alf-Martin Haagensen säger att skolans uppgift är inte bara att ge en yrkesutbildning. På campusområdet rör sig otroligt många olika fordon och människor. Inte bara personbilar utan skogsmaskiner, traktorer och hästar. Nära ögat tillfällen, olyckor och skador behöver inte hända på grund av hänsynslöshet i trafiken. Trafikvett och etikett berör oss alla.

Kirjoittaja: Heli Lintamo