09.04.2014

Suunnittelupäällikkö Matti Paavola esitteli Kotkan kevyen liikenteen onnettomuuspaikkoja, ja Liikenneturvan kouluttaja Veijo Suomela opasti, miten niissä ja monessa muussa kohteessa kävellään ja pyöräillään turvallisesti. Nupukivetyllä Kirkkokadulla pitäisi pyöräilyn sujuvuutta parantaa.

Liikenneturvan Kouvolan toimipisteen ja Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän järjestämään tilaisuuteen oli saapunut noin 70 liikenneturvallisuudesta kiinnostunutta henkilöä kuulemaan kävelyyn ja pyöräilyyn sekä väistämissääntöihin liittyviä ohjeita. 

Tilaisuuden avauksen yhteydessä Liikenneturvan yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen pohti tarvetta pyöräilijöiden kouluttamiselle. Vuosittain pyöräilijöitä menehtyy liikenteessä noin 20, ja loukkaantuneita virallisten tilastojen mukaan on lähes 900. Virallisten tilastojen peittävyydessä on kuitenkin suuria puutteita. Esimerkiksi DI Noora Airaksisen tutkimuksen (Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat – Erikoissairaanhoitoon johtaneet tapaturmat Pohjois-Kymenlaaksossa v. 2008) mukaan kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen tapaturmaryhmien virallisten tilastojen onnettomuusmäärät olivat vain noin 35 prosenttia tapaturmatilastojen määrästä. Polkupyörätapaturmissa ero oli suurin. Saman tutkimuksen mukaan polkupyörätapaturmien kustannukset ovat Suomessa vuosittain noin 18 milj. euroa. Tarvetta pyöräilyturvallisuuden edistämiseksi siis on.

Viisas väistää, mutta säännöt on hyvä tuntea

Keskustelua syntyi niin vaaranpaikoista kuin lainlaatijan periaatteistakin.

Kävelijän ja pyöräilijän perussääntöihin sekä liikenteen väistämistilanteisiin perehdyttiin liikenneopettaja Tiina Hannulan. Suojatien ja pyörätien jatkeen merkintätavat puhututtivat kovasti, ja yleisön toivomuksena oli, että pyörätien jatke merkittäisiin tulevaisuudessa aina samalla maalaustavalla. Toive tuleekin täytetyksi viimeistään vuonna 2017, kun jatkeen merkintöjen on yhtenäistyttävä.

Suunnittelupäällikkö Matti Paavola Kotkan kaupungilta esitteli paikallisia kevyen liikenteen vaaranpaikkoja, jonka jälkeen Veijo Suomela kävi läpi kuvien avulla Kotkan pyöräteitä ja risteyksiä. Hän korosti sitä, että risteyksessä aina toisella osapuolella on väistämisvelvollisuus ja toisella varovaisuusvelvollisuus. Myös risteyksessä kääntyvän, kiertoliittymästä poistuvan jne. velvollisuuksia kerrattiin.

Ylikonstaapeli Jouko Suomi Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta painotti kypärän tärkeyttä pyöräiltäessä, ja opasti oikeanlaiseen pyörän valojen käyttöön: eteenpäin valkoinen vilkkumaton ja taaksepäin punainen valo. Hän suositteli kaikkia muistamaan, että liikenne on yhteispeliä.

Tilaisuus päätettiin iloisissa tunnelmissa. Ainakin esiintyjät Tiina Hannula, Matti Paavola, Jouko Suomi ja Veijo Suomela olivat tyytyväisiä illan antiin, ja kuultiinpa yleisönkin joukosta vastaavanlaisia kommentteja. Yhdestä tilaisuuden osanottajasta tuli myös uuden pyöräilykypärän omistaja.

Kirjoittaja: Anna-Maija Hinkkanen