23.09.2014

Liikenneturvan hallituksen kokouksen eittämättä tärkeimmät kohdat olivat ensi vuoden toimintasuunnitelma, liikenneturvallisuustilanne, Liikenneturvan paikalliseen työhön tutustuminen ja kannanotto pyöräilykypärästä. Hallituksen jäsenistä kokoukseen osallistui 12 henkilöä.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yksitoista muuta jäsentä. Puheenjohtajan sekä neljä jäsenistä nimittää valtioneuvosto, loput seitsemän jäsentä valitaan keskusjärjestön jäsenistön kokouksessa, jossa ääneen pääsevät Liikenneturvan jäsenjärjestöt.

Puhetta pyöräilykypärästä

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa myös pyöräilykypärän käyttöä koskeva säännös tulee tarkasteltavaksi. Liikenneturvan hallituksen kannanotossa pidetään tärkeänä pyöräilykypärän käyttöä koskevan pykälän mukana oloa myös uudessa tieliikennelaissa. Pykälässä tulisi selkeästi määritellä, että pyöräilijän on käytettävä kypärää. Sen sijaan pykälän tehostamista sanktioin Liikenneturva ei pidä ajankohtaisena.

Varsinaisen kokouksen päätyttyä tarjoutui tilaisuus kuulla kuulumisia Oulusta. Hallituksen isäntänä iltapäivän ajan toimi Oulun kaupunki ja kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kaupunginjohtaja Pennanen antoi yleisesittelyn kaupungista, sen taloudesta ja uusista suurista hankkeista.

Esittelyä seurasivat asiantuntijaluennot kunnallisesta liikenneturvallisuustyöstä, pyöräilystä ja pään vammoista pyöräilyonnettomuuksissa. Oulun kaupungin liikenneturvallisuustyöstä kertoi liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja päivähoidon palvelupäällikkö Pirjo Koret. Pyöräilystä yleisemmin kertoi kaupungin pyöräilykoordinaattori Timo Perälä. Iltapäivän esitykset päätti professori, lastenkirurgian ylilääkäri Willy Serlo, joka kertoi pään vammoista pyöräilyonnettomuuksissa.

Liikenneturvan hallituksen kokous järjestettiin puheenjohtaja Martti Korhosen synnyin- ja kotikaupungissa Oulussa.

Kirjoittaja: Rainer Kinisjärvi