02.10.2014

Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan taustalla on Ely-keskuksen ja kunnan teettämä liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa haetaan ratkaisuja alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi teknisin keinoin liikenneympäristöä parantamalla, mutta myös kasvatuksen, valistuksen ja tiedotuksen keinoin kuntalaisen asenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttaen.

Käytännön työtä helpottamaan on suunnitelmaan kirjattu konkreettinen toimenpidelista. Tuota listaa läpikäydään Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmien kokouksissa. Keskustellaan jo tehtyjen toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia sekä tulevista toimenpiteistä, niiden kustannuksista ja toteutusaikatauluista. Itä-Suomessa kuntien tukena liikenneturvallisuustyön aktivoinnissa on erityinen Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja kuntien rahoittama toimija-hanke, josta voit lukea lisää www.itatoimija.fi.

Liikenneturvallisuus on jokaisen asia

Elämme muutosten aikaa: kuntia yhdistyy, elinkeinoelämässä tapahtuu muutoksia, väki ikääntyy, joukkoliikennevuorot harvenevat ja niin edelleen. Kaikki muutokset asettavat haasteita kuntien liikenneturvallisuustyölle ja siksi onkin todella tärkeää, että liikenneturvallisuus koetaan meidän jokaisen omaksi asiaksi – asiaksi, johon voimme vaikuttaa.

Hyvänä esimerkkinä toimivasta yhteistyöstä ja tahdosta tehdä työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi on Juvan ja Rantasalmen kuntien, eli niin sanottujen JR-kuntien, yhteinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä kokoontui perjantaina 12.9. Juvan kunnantalolla. Ryhmään kuuluvat Juvan ja Rantasalmen kuntien perusturvajohtaja ja kuljetussihteeri, Juvan kunnan tekninen johtaja ja kunnan kirkonkylän koulun rehtori, Rantasalmen kunnan Rantasalon koulun/yläkoulun rehtori ja kunnan kotihoidon edustaja, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä kuntatekniikan päällikkö sekä edustajat Pohjois-Savon Ely-keskuksesta, Itä-Suomen Liikenneturvallisuustoimija Sito Oy:stä ja Liikenneturvasta.

Kokouksen keskeisimpiä asioita tällä kertaa olivat alueen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistan päivittäminen sekä liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden ideoiminen vuodelle 2015.

Vuoden 2015 teemaksi päätettiin työikäisten liikenneturvallisuuden parantaminen työ- ja vapaa-ajan matkoilla tiedotuksen ja koulutuksen keinoin.

Kirjoittaja: Eini Karvonen