04.04.2014

Suikkilantiellä Turussa sijaitsee useampi päiväkoti ja Aunelan alakoulu. Kun tie kävi läpi suuren parannushankkeen, jossa kaistamäärä tuplaantui ja liikennejärjestelyjä uusittiin, oli tärkeää opastaa tietä käyttävät lapset, näiden vanhemmat ja ohjaajat muuttuneisiin liikenneolosuhteisiin. Liikenneturvan yhdessä Viestintäyhtiö AC Sanaforin, Turun Kaupungin, Liikenneviraston ja poliisin kanssa järjestämässä lastentapahtumassa Aunelan koululla käytiin läpi alueen liikennejärjestelyjen muutoksia yhteensä noin kolmellesadalle 3–12-vuotiaalle lapselle ja heidän ohjaajilleen.

”Suikkilantien liikennemäärät ovat n. 8000 – 18000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana liikennemäärä tulee kasvamaan vielä noin kymmenellä tuhannella ajoneuvolla”, kertoi Turun kaupungin projektipäällikkö Janne Laine perusteluja liikennejärjestelyjen muutostarpeille.

Tapahtumassa Liikenneturvan Turun toimipisteen Tapio Heiskanen antoi ohjeita Suikkilantiellä kohdattaviin erilaisiin liikennetilanteisiin muun muassa videoiden avulla. Koululaisten kanssa kerrattiin myös pyöräilyyn liittyviä sääntöjä.

”Tilaisuuden tunnelma oli erittäin lämmin ja lapset osallistuivat keskusteluun sekä tunnistivat liikennemerkkejä yllättävän hyvin. Koulussa opettajien tekemän liikennekasvatustyö on kantanut selvästi hedelmää”, Heiskanen kehui. Myös opettajat kiittelivät tapahtuman hyödyllisyyttä.

Suikkilantie Turussa.

Isot edellä, pienet perässä…

Lastentapahtuma ei suinkaan ollut ainoa tapa informoida alueen ihmisiä uudistuksesta. Tiedotteita tapahtuneista muutoksista ja tien ympäristössä liikkumisesta turvallisesti oli julkaistu aina paikallislehtiä myöten. Aikuisten näyttämä esimerkki on ehdottoman tärkeää, kun lapsia opastetaan turvalliseen liikkumiseen. Valitettavasti se toimii myös toistepäin: Suikkilantiellä lapset ovat aikuisten näyttämän esimerkin perässä ylittäneet tietä kohdista, joissa jalankulku on kokonaan kielletty ja kulkeneet jopa kuuden ajokaistan yli. Heiskanen muistuttikin lapsia liikennesäännöistä: uusi tie on rakennettu alikulkuineen hyvin turvalliseksi, mutta se on turvallinen vain, jos sääntöjä noudatetaan.

Aunelassa järjestetty tilaisuus on erinomainen esimerkki siitä, miten aktiivisen yhteistyön keinoin voidaan rakentaa alueellisten tarpeiden ympärille kokonainen tapahtumapäivä. Lapsilla innostus oppia asuinympäristönsä liikenneturvallisuudesta tulee luonnostaan. Aikuisten, vanhempien ja opettajien tehtävä on tarjota sen käsittelyyn opettelemiseen oikeita välineitä. Muun muassa lokakuussa Turkuun rantautuva Liikenneturvan Hurahdus-koulutus antaa kasvatusalan ammattilaisille tähän erinomaisia työkaluja.

”Suikkilantie on tehty paitsi raskaalle liikenteelle ja autoilijoille, myös kevyen liikenteen käyttäjille. Tähän joukkoon lukeutuu monet lapset. Siksi halusimme järjestää alueen päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille oman tapahtuman turvallisuudesta. Liikenneturva oli tapahtuman järjestämisessä paras mahdollinen yhteistyökumppani. Toivottavasti lapsille jäivät mieleen Tapio Heiskasen kertomat tärkeät asiat, joilla lapsetkin voivat vaikuttaa omaan turvallisuuteensa liikenteessä.”– Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Liikennevirasto.

Esityksen jälkeen lapset pääsivät tutustumaan kahteen ulkona odottaneeseen poliisiautoon. Lapset saivat myös kysellä poliiseilta työhön liittyvistä asioista, tehdä omia kuulutuksia ja myös soittaa autojen pillejä.

Kananmunakypärä havainnollistaa kypärän tehon. Miten käy kananmunalle, kun sen pudottaa metristä minikypärässä?

Lasten piirustuskilpailun satoa.Ennen tapahtumaa lapsille oli järjestetty piirustuskilpailu, jossa 3–6-vuotiaille lapsille aiheena oli liikenne ja kouluikäisille turvallinen koulutie. ”Kilpailun piirustukset olivat toinen toistaan hienompia eikä voittajien valinta ollut helppo”, kertoi kilpailun raadissa mukana ollut Heiskanen. Molemmista ikäryhmistä palkittiin viisi parasta ja viiden joukosta valittiin vielä koko kilpailun voittaja. Lahjakortin pyöräilykypäräostoksille voitti kaksi taitavinta piirtäjää molemmista ikäryhmistä. Kaikki osallistujat saivat myös heijastimen.

Kirjoittaja: Tapio Heiskanen