18.06.2014

Lapuan liikenneturvallisuustyö on parasta A-luokkaa, totesi Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen 14.4. pidetyssä Lapuan valtuuston kokouksessa. Lapua on yksi niistä harvoista kunnista Suomessa, joka on tehnyt säännöllistä liikenneturvallisuustyötä jo kaksikymmentä vuotta.

Lapuan kaupunki laatii vuosittain liikenneturvallisuussuunnitelman. Onnistunutta liikenneturvallisuustyötä edellyttää, että toimenpiteille on määritelty selkeät vastuuhenkilöt, suunnitelman toteutumista seurataan ja yhteistyötä tehdään yli hallinnonalojen. Kaupungin eri hallintokuntien lisäksi yhteistyössä ovat mukana poliisi, pelastustoimi, sairaanhoitopiirin ensihoito, ELY-keskus, Liikenneturva, seurakunta ja autoliitto Härmä.

"Toki tiestöstä ja väylistä on myös pidetty hyvää huolta, mutta oleellisesti turvallisuuteen on vaikuttanut lasten ja nuorten liikennekasvatustyö."

Ennaltaehkäisy aina edullisempaa kuin turmien jatkohoito

Kaupungin tekninen johtaja Ahti Latvala on ollut alusta saakka mukana Lapuan liikenneturvallisuustyössä. Lapualla poikkihallinnollista liikenneturvallisuustyötä tehdään osana normaalia arkea kaupungin eri hallintokunnissa. Eli kaikissa kaupungin toiminnoissa, joissa kohdataan ihmisiä, tehdään myös liikennevalistusta. Esimerkiksi neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa liikennekasvatus on osa tavallista arjen työtä. Sen sijaan, että vastuuta siirrettäisiin pelkästään liikenneympäristölle ja tienpitäjälle, ihmisiä rohkaistaan ottamaan myös itse vastuuta liikenneturvallisuudestaan.

Lapuan kaupungin tekninen johtaja Ahti Latvala ja Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

"Toki tiestöstä ja väylistä on myös pidetty hyvää huolta, mutta oleellisesti turvallisuuteen on vaikuttanut lasten ja nuorten liikennekasvatustyö", Latvala toteaa.

"Asennekasvatuksesta tulee entistä tärkeämpää, kun tieverkon parannuksista säästetään ja vastuu liikenteen turvallisuudesta siirtyy yhä enemmän yksittäiselle tiellä liikkujalle", Tarvainen jatkaa ja korostaa, että tiukoista ajoista huolimatta ei kuntien kannata säästää liikenneturvallisuustyöstä.

Onnistunut liikenneturvallisuustyö ei myöskään vaadi kunnilta lisärahoitusta. Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin turmien jatkohoito. Vakavasti vammautuneen ihmisen kustannukset ovat yhteiskunnalle suuret, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Suomen liikenneturvallisuusvisio on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Lapualla on ollut nollavuosia, jolloin kukaan ei ole kuollut liikenteessä. Näinä vuosina Lapualla on päästy tavoitteeseen. Toivomme lisää samanlaisia vuosia Lapualle, Tarvainen toivottaa.

Ahti ja Anna-Liisa toimittajan jututettavana.

Kirjoittaja: Heli Lintamo