13.10.2014

Liikennekäyttäytymistä voi selvittää monin eri tavoin. Koettu, gallupeissa vastattu ja silmin havainnoitu liikennekäyttäytyminen näyttävät erilaisilta. Omissa havainnoissa ilmiöt voivat paisua ylisuuriksi, kun taas kyselyissä omaa käyttäytymistä voidaan kaunistella. Seurantojen tuloksetkaan eivät kerro tyhjentävästi vaikkapa ajon aikaisen kännykän käytön yleisyydestä. Toisaalta kun 7000 havaitun autoilijan joukosta havaitaan kahdeksan prosentin ajavan kännykkä korvalla, kertoo se jo aika paljon itse ilmiöstä.

Liikenneturva on kerännyt liikennekäyttäytymisen seurantajärjestelmällä havaintoja jo 20 vuotta. Tuloksia voi verrata vuosittain. Pyrimme pitämään tarkkailupaikat, ajat ja metodin samanlaisena. Lähtökohta on monissa tarkkailuissa samanlainen. Asetutaan paikkaan, josta ei häiritä liikennettä ja vaikuteta tutkimustulokseen, otetaan lyijykynä käteen ja aloitetaan tukkimiehen kirjanpito. Kirjataan ylös myös sää ja muut olennaiset taustamuuttujat.

Liikennekäyttäytymisen seurannat pyritään toistamaan samanlaisina tarkkailupaikkojen, -aikojen ja -metodien suhteen.

Yksittäisten paikkakuntien ja alueiden tiedot ovat usein kysyttyä tietoa. Mielellään kun verrattaisiin tamperelaisia ja turkulaisia tai todennettaisiin savolaisten ylivertaisuus liikenteessä. Paikallisia tietoja on kuitenkin usein liian vähän kokonaisvaltaisiin johtopäätöksiin. Kokonaisuus sen sijaan kertoo ilmiöiden yleisyydestä ja kehityksestä valtakunnan tasolla.

Seurannoilla saadaan arvokasta tietoa liikennekäyttäytymisen muutoksista. Väestötasolla liikennekäyttäytyminen muuttuu usein melko hitaasti. Hyvä esimerkki valistuksen ja lainsäädännön vaikutuksista on pyöräilykypärän käytön kehitys. Lakiin kirjattiin kymmenen vuotta sitten, että pyöräilijän on pyöräillessään yleensä käytettävä kypärää. Kymmenessä vuodessa kypärän käyttö onkin yleistynyt lähes 20 prosenttiyksikköä. Vuosittaisia havaintoja kypärän käytöstä tehdään yli 20 000. Havainnot tosin kertovat myös sen, että kypärä on yleistynyt suuremmissa kaupungeissa ja etenkin työmatkaliikenteessä, mutta on vähäisempää pienemmillä paikkakunnilla.

Pyöräilykypärän käytön kehitys viime vuosina.

Mitä ilmiötä sinun mielestäsi pitäisi tarkkailla?

Kirjoittaja: Leena Pöysti