09.05.2014

Mikkelissä Rantakylän yhtenäiskoulun teemapäivässä muistutettiin 3-9. luokkalaisia pyöräilykypärän käytön tärkeydestä. Teemapäivän toteutuksesta vastasivat opettaja Merja Kankaanpään johdolla koulun oppilaat, Aivovammaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos, SPR ja Liikenneturva. 

Kypäräteemainen päivä oli niin sanotusti välietappi. Pyöräilyteemaa oli koulussa käsitelty jo maaliskuusta lähtien ja teemapäivääkin oli suunniteltu opettajien ja opiskelijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa huhtikuusta asti. Teemapäivän jälkeen pyöräilyteema jatkuu kypäränkäytön haastekisalla vielä toukokuun loppupuolelle asti.

Mitä tämä liikennemerkki tarkoittikaan?

Rastipisteistä osa oli koulun oppilaiden ja osa eri yhteistyötahojen edustajien vetämiä. Rastipisteillä kerrattiin pyörän huoltoa, muistutettiin kypärän oikeasta valinnasta ja oikeasta kiinnityksestä, sekä siitä, miten toimia onnettomuuspaikalla. Rasteilla sai pohtia miten lastoittaa pyöräilijän jalka maastoreitillä, miten sitoa avohaava ja käytiin läpi miten tajuton pyöräilijä käännetään kylkiasentoon. Kypärän tärkeyttä havainnollistettiin kananmunatestillä ja testattiinpa myös oppilaiden sääntötuntemusta erilaisin visoin. Koulun pihalla oli vielä pyöräilyn taitoajorata ja pelastuslaitoksen kalustoesittely. 

700 oppilaan koulussa väkeä riittää moneen paikkaan ja siksi teemapäivän oppailla oli tärkeä rooli ohjata rastipisteeltä toiselle liikkuvat ryhmät välillä auditorioon kuuntelemaan Aivovammaliiton kokemuskouluttaja Martti Karvosen luentoa. Martti kertoi kuulijoille omakohtaisen kokemuksen siitä millaisia seurauksia onnettomuudessa saadulla aivovammalla on elämään.

”Muisti palasi kahdeksan vuoden jälkeen aiemmin opitun osalta, mutta uuden oppimisessa tarvitaan edelleen hirveästi toistoja, jotta asia jää mieleen”, Karvonen toteaa esityksessään ja jatkaa: ”Meillä aikuisilla tilanne on erilainen onnettomuuden jälkeen kuin nuorilla. Meillä on useamman vuoden ajalta opittuja asioita ennen onnettomuutta, mutta nuorilla opittuja asioita on vähemmän.”

Oppilaita kuuntelemassa kokemuskouluttaja Martti Karvosen luentoa auditoriossa. Kuva Annukka Helander.

Kaneli Lahtinen ja Kaisa Kohvakka havainnollistivat rastipisteellään kypäränkäytön tärkeyttä kananmunatestillä.

Teemapäivän ensimmäisellä välitunnilla koulun pihaa ympäri kierteli joukko kypäräpäisiä opettajia. Heidän tarkoituksenaan oli kannustaa omalla esimerkillään oppilaita käyttämään kypärää.

Teemapäivän vastuuhenkilön ja ideoijan, opettaja Merja Kankaanpään on helppo hymyillä onnistuneen päivän jälkeen.

”Kaikki sujui hyvin, oppilaat ottivat vastuun tehtävistään; mutta ennen kaikkea olen todella tyytyväinen siihen positiivisuuteen ja yhteistyöhalukkuuteen, jota kohtasin koulun henkilökunnan, oppilaiden ja yhteistyötahojen osalta teemapäivää suunniteltaessa”, Merja toteaa ja jatkaa: ”selkeästi oli yhteinen huoli kypäränkäytön vähyydestä nuorten kohdalla ja tahto tehdä asialle jotain.”

Teemapäivän päätteeksi Liikenneturva lahjoitti RM-Wauhtipyörältä saamastaan pyöräilykypärälahjoituksesta koulun varastoon 20 pyöräilykypärä tulevia käyttötarkoituksia varten. Osuuskauppa Suur-Savo/Prisma Mikkeli lahjoitti Jopo –polkupyörän kypäränkäytön haastekisan pääpalkinnoksi. Näiden lahjoitusten lisäksi teemapäivää olivat tukeneet erilaisin lahjakortein ja tavaroin mm. McDonald’s, Hesburger, Orkla Confectionery & Snacks Finland / Panda ja Intersport.

Kirjoittaja: Eini Karvonen