Blogi: Jos et usko gallupiin, kokeile tarkkailua

Liikennekäyttäytymistä voi selvittää monin eri tavoin. Koettu, gallupeissa vastattu ja silmin havainnoitu liikennekäyttäytyminen näyttävät erilaisilta. Omissa havainnoissa ilmiöt voivat paisua ylisuuriksi, kun taas kyselyissä omaa käyttäytymistä voidaan kaunistella. Seurantojen tuloksetkaan eivät kerro tyhjentävästi vaikkapa ajon aikaisen kännykän käytön yleisyydestä. Toisaalta kun 7000 havaitun autoilijan joukosta havaitaan kahdeksan prosentin ajavan kännykkä korvalla, kertoo se jo aika paljon itse ilmiöstä.

Blogi: Työpäivän turvallisuus puntarissa

Liikenneturva tarttui työmatkaliikenteen turvallisuuteen omalla osastollaan syyskuun alussa pidetyillä Turvallisuusmessuilla Jyväskylässä. Liikenneturvan osastolla kävijöitä kannustettiin pohtimaan sitä, mistä löytyvät oman työpäivän riskitekijät. Omaan työmatkaan liittyviä riskejä tunnistettiin aika hyvin – parantamista löytyi niin liikenneympäristöstä, ajan varaamisesta työmatkaan kuin ajamiseen keskittymisestä.

Blogi: Suojatieturvallisuus on yhteinen asia

Koulujen alun aattona järjestetyssä tempauksessa Helsingin kaupungin Lasten liikennekaupungissa muistutettiin suojatieturvallisuuden tärkeydestä lasten ja nuorten turvalliselle liikkumiselle sekä sitouduttiin suojatieturvallisuuteen Sinä teet suojatien -kampanjan merkeissä.

Tilaisuuden avasi Liikenneturvan Anna-Liisa Tarvainen kiittäen monen eri toimijan yhteisponnistusta tärkeän sanoman levittämisessä. Koulujen alku on erinomainen aika miettiä omaa liikennekäyttäytymistä: miten omalla toiminnallaan voi parantaa suojatieturvallisuutta?

Maailmanlaajuista liikenneturvallisuustilannetta luotaamassa

Suuri osa liikenneturvallisuustyöstä tapahtuu yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Tiedon keruu ja jalostaminen tutkituksi ja analysoiduksi tiedoksi on yksi liikenneturvallisuustyön kulmakiviä. Laadukkaan tiedon perusteella voidaan tehdä oikeita ja hyvin perusteltuja päätöksiä ja suunnata resursseja oikeansuuntaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Muilta mailta oppiminen ja hyvien ja toimivien käytäntöjen jakaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Tilaa syöte RSS - Liikenneturva ja liikenneturvallisuus