Tiedote
Jalankulku
Muu liikennemuoto
Valtakunnallinen

Yhteiskäyttöön tarkoitetut, esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla käyttöön otettavat sähköpotkulaudat ovat tänä vuonna rantautuneet Suomeen toden teolla. Esimerkiksi Helsingissä on jo useita eri tahoja, jotka kyseistä palvelua tarjoavat. Muualla Euroopassa on kuitenkin jo raportoitu tiheään sähköpotkulautojen eri ongelmista ja jopa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Helsingissäkin on kerrottu sähköpotkulautailijoiden saamista vammoista.

Liikenneturvan tuoreesta kyselytutkimuksesta selviää, että iso osa suomalaisista on huolissaan sähköpotkulautojen vaikutuksista liikenteen turvallisuuteen. Yli kolme viidestä (63 %) vastaajasta oli sitä mieltä, että uudet kulkutavat kuten sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia. Lähes sama määrä vastaajia (59 %) koki, että sähköiset liikkumisvälineet kuten sähköpotkulaudat tekevät kävelystä turvattomamman tuntuista.

”Nopeuserot eri liikkujien välillä kasvavat helposti, kun yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kuljetaan yhä useammalla eri tavalla. Riittävän alhainen nopeus ja muiden kulkijoiden huomioon ottaminen ovatkin erittäin tärkeitä asioita. Vuokrauskäytössä olevien laitteiden enimmäisnopeus on 25 km/h, joten ne luetaan polkupyöriin rinnastettaviksi kevyiksi sähköajoneuvoiksi. Näin ollen niillä ei saa ajaa jalkakäytävillä. Mahdolliseen onnettomuuteen kannattaa varautua käyttämällä kypärää”, muistuttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Perehdy laitteeseen ja lähde liikenteeseen selvänä

Uudet liikkumistavat kuitenkin myös hyödyttävät kaupunkilaisia tarjoamalla entistä enemmän näppäriä tapoja liikkua paikasta toiseen. Lähes kolme viidestä (59 %) kyselyyn vastanneesta kiitteli sitä, että liikenteeseen tulee uusia liikkumismahdollisuuksia, kuten sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä.

”On hienoa, että liikkumistapavaihtoehtoja on yhä enemmän. Jos ajaa ensi kertaa vieraalla kulkupelillä, kannattaa aluksi perehtyä laitteen toimintaan turvallisessa paikassa, jossa ei häiritse muuta liikennettä. Näin osaa varmasti esimerkiksi pysäyttää sähköpotkulaudan tarpeen vaatiessa. Lisäksi on syytä olla selvin päin ja muutenkin tarkkana – varsinkin kaupunkiliikenteessä tapahtuu paljon ja nopeassa tahdissa”, huomauttaa Valtonen.

Jätä sähköpotkulauta turvalliseen paikkaan

Iso osa sähköpotkulautakeskustelusta Suomessa on koskenut niiden pysäköintiä hankaliin paikkoihin. Useimpien palveluntarjoajien laudoille ei ole kiinteitä asemia, vaan ne ohjeistetaan pysäköimään sopivalle julkiselle paikalle. Käyttäjän on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei pysäköity lauta ole muiden kulkijoiden esteenä tai jopa aiheuttamassa vaaratilanteita.

”Sähköpotkulaudan jättäminen käytön jälkeen kulkuväylälle aiheuttaa ongelmia kaikille, mutta erityisesti näkövammaisille. Mihin tahansa laitetta ei siis voi jättää, vaan tässäkin pitää ottaa toiset liikkujat huomioon”, Valtonen korostaa.

*Suomalaisten mielipiteitä liikenteestä selvitettiin kyselytutkimuksella touko-kesäkuussa 2019. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1 082 suomalaista, joista autoilevia oli 78 prosenttia eli 849.

Tagit: 
sähköajoneuvot