Tiedote
Valtakunnallinen

Kolme neljästä Liikenneturvan kyselyyn* vastanneesta suomalaisesta kertoo todennäköisesti tai varmasti ilmoittavansa poliisille läheisestään, jos tämä yrittäisi ajaa autoa juopuneena. Vierasta kohtaan ilmoituskynnys on vielä matalampi. Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta kertoo ainakin todennäköisesti ilmoittavansa poliisille, jos itselle entuudestaan tuntematon henkilö pyrkisi humaltuneena auton rattiin.

Vaikka kohtalokkaiden rattijuopumusonnettomuuksien määrä on laskussa, alkoholi on edelleen merkittävä riskitekijä liikenteessä, erityisesti nuorten kuljettajien kohdalla. Henkilövahinkoon johtaneiden rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuoria on noin 40 prosenttia.

"Ystäväpiirin asenteet ja tarvittaessa väliintulo korostuvat etenkin silloin, kun ehkäistään nuorten rattijuopumusta. Porukassa kynnys ottaa juopuneelta kaverilta avaimet pois voi tuntua korkealta. Rattijuopumukseen kuitenkin saa ja pitää puuttua. Kaverikin varmasti arvostaa humalasta selvittyään", painottaa yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen Liikenneturvasta.

Tekniikka estämään rattijuopumusta

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista yli yhdeksän kymmenestä (91 %) pitää hyvänä sitä, että autoissa olisi tekniikkaa, joka estäisi humaltuneena ajamisen. Suhtautuminen esimerkiksi alkolukkoon on myönteistä. Aiemmassa kyselyssä** 65 prosenttia kuljettajista koki, että alkolukko tulisi olla vakiovarusteena kaikissa uusissa autoissa.

"Ennen kuin tekniikka hoitaa puuttumisen kännissä ajamiseen, jää se tehtävä meille jokaiselle. Asiaa voi miettiä myös omalla kohdalla. Moni suomalainen kuljettaja kertoo ajaneensa niin sanotusti maistissa. Näin pikkujoulujen aikaan voisikin ottaa tavoitteeksi, että miettii etukäteen kulkemisen juhlapaikalle ja sieltä pois – etenkin, jos aikoo nauttia glögin terästettynä", Heiskanen kehottaa.

#Rohkee-kampanjassa kannustetaan puuttumaan päihtyneen kaverin aikeisiin lähteä ajamaan. #Rohkee'n takana vaikuttavat Liikenneturva, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

*Kantar TNS Gallup Oy keräsi Liikenneturvan toimeksiannosta tutkimuksen aineiston toukokuussa 2017 Vastaajia oli yhteensä 1035 henkilöä, joista autoilevia oli 79 %.

**Liikenneturva selvitti suomalaisten käsityksiä turvatekniikasta ja robottiautoista joulukuussa 2016. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Gallup Oy. Vastaajia oli yhteensä 1531 henkilöä, joista autoilevia oli 1238 eli 81 %.

Tagit: 
rohkee, rattijuopumus, Alkolukko