Liikennevinkki

Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja heikentävät liikenteen turvallisuutta. Kun säännöt tunnetaan paremmin ja niitä myös noudatetaan, sekä virheellinen käyttäytyminen liikenteessä että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Näin myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee. Jos omasta sääntötuntemuksesta on epävarmuuksia, säännöt on hyvä kerrata. Alhaisempi vauhti antaa myös enemmän aikaa havainnointiin ja ratkaisujen tekoon liikenteessä.

Varovaisuusvelvoite koskee kaikkia liikenteessä kulkevia

Kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Risteyksissä tapahtuu samanaikaisesti monia asioita, joita kaikkia ei välttämättä ehdi havainnoimaan. Olennaista onkin lähestyä risteystä niin, että ehtii tekemään tarvittavat havainnot ja kertoa ajoissa myös omista aikeista muille liikkujille.

”Useimmiten ongelmatilanne ei johdu niinkään väistämissääntöjen epäselvyydestä, vaan säännön käytännön tulkinnassa. Epäselvyyksiä syntyy esimerkiksi silloin, jos liikennejärjestelyissä ei ole onnistuttu luomaan johdonmukaista kokonaisuutta”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.

Kääntyvä väistää aina. Kuvassa on esillä yksi tavallinen liikennetilanne, jossa autolla tuleva on kääntymässä oikealle. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävällä tiellä (pyörätien jatkeella) kulkevia. Kuvitus on Liikenneturvan Jalan ja pyörällä –oppaasta, joka käy läpi keskeisimpiä jalan ja pyörällä kulkemiseen liittyviä liikennetilanteita.* Kuvitus Jukka Fordell/Liikenneturva.

Väistämisvelvollisuus osoitettu liikennemerkein joko kärkikolmiolla tai pakollista pysäyttämistä osoittavalla stop-merkillä. Kuvassa kärkikolmion takaa tuleva väistää sekä risteävää tietä pyörätien jatkeella ylittäviä pyöräilijöitä että vasemmalta tulevaa ajoneuvoa. Kuvitus Jukka Fordell/Liikenneturva.

Perussäännön mukaan teiden ja katujen risteyksessä ajoneuvon kuljettajan on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Tämä on myös pyöräilijöiden keskinäinen ajojärjestys pyöräteiden risteyksissä. Pyörätien jatke puolestaan on pyörällä kulkevalle merkitty paikka tien ylittämistä varten.

Muualla kuin risteyksessä pyörätieltä ajoradalle tuleva saa ajaa tien yli, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta suoraan ajavaa ajoradan muuta liikennettä. Autolla tai muulla moottoriajoneuvolla liikkuvan on väistettävä myös pyörätien jatkeen liikennettä, kun hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.

Kuvassa ajorataa pyörätien jatkeella ylittävät pyöräilijät väistävät suoraan ajavia ajoneuvoja. Kuvitus Jukka Fordell/Liikenneturva.

Lisätietoa:

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva, 040 727 7776
suunnittelija Lena von Knorring, Liikenneturva, 020 7282 347

*Huomioithan, että Jalan ja pyörällä -oppaan kuvat ovat pelkistettyjä havainnollistamistarkoituksessa, esimerkiksi suojatiemerkit uupuvat.

Tagit: 
liikennesäännöt, väistämissäännöt