Liikennevinkki
Muu liikennemuoto

Vaikka edessä kulkeva traktori hetkellisesti hidastaa omaa menoa, tulee ohituksen turvallisuudesta varmistua ennen kaistanvaihtoa. Maatalouskoneen kuljettajan aikeita voi ennakoida seuraamalla ajoneuvon liikkeitä ja vilkkua. Työkone voi kääntyä paikassa, jossa ei ole selkeää risteystä, kuten suoraan pellolle tai pienelle metsätielle.

”Ennen ohitusta omaa nopeutta on syytä alentaa, jotta nopeusero ohitettavan hitaamman ajoneuvon kanssa ei ole liian suuri. Kun nopeusero on kohtuullinen, jää kuljettajalle vielä pelivaraa toimia, jos ohitettava onkin esimerkiksi kääntymässä vasemmalle”, muistuttaa Liikenneturvan turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara.

”Esimerkiksi takapyörien päällä kääntyvien puimureiden tai kääntöauraa tai vastaavaa perässään kuljettavien traktorien peränylitys on mittava. Ne vievät oikeallekin kääntyessään yllättävän paljon tilaa myös vastaantulevan kaistalta. Jos perässä tullut on lähtenyt samanaikaisesti ohittamaan, hupenee ajotila kaistalla hyvinkin nopeasti”, Elovaara toteaa.

Takana tulevan liikenteen seuraaminen korostuu hitaammilla ja isommilla ajoneuvoilla ajettaessa, mutta on hyvä huomioida, että ison työkoneen ohjaamosta kuolleita kulmia on paljon – etenkin, jos traktorin perässä on esimerkiksi suuri viljakärry. Perässä ajavan kannattaakin valita ajolinjansa niin, että työkoneen kuljettaja voi havaita tämän peileistään.

Kaksipyöräisellä kulkevan on hyvä huomioida, että työkoneiden pyöristä voi tielle kulkeutua savea tai muuta maaperäistä ainetta, jotka voivat tehdä tienpinnan petollisen liukkaaksi, eritoten, jos on satanut. Maatalouskoneissa voi myös olla vaikeammin havaittavia ulokkeita. Esimerkiksi puimurissa leikkuupöytä on usein leveämpi kuin itse puimuri.

Tarkista traktorisi valot

Muuta liikennettä hitaammin liikkuvat työkoneet voivat turhauttaa perässä ajavia. Viljelijät eivät kuitenkaan ajele työkoneilla huvikseen, vaan matkaa taitetaan usein vain työkohteesta toiseen. Pellot ja viljelykset saattavat sijaita hyvinkin etäällä toisistaan, jolloin yleisillä teillä liikkumista ei voi välttää. Jos jonoa karttuu perään, voivat työkoneen kuljettajat sopivassa paikassa päästää jonon ohitse, esimerkiksi pysähtymällä hetkeksi levennykselle.

”Vaikka maanviljelystöissä onkin kiire, muita liikkujia huomioiva käyttäytyminen lisää liikenteen sujuvuutta”, muistuttaa Ilpo Mattila MTK ry:stä.

”Myös työkoneen tiekunnosta huolehtiminen edesauttaa turvallista liikkumista. Valojen kunto ja kolmion kaltaiset hitaamman ajoneuvon merkinnät kannattaa tarkistaa säännöllisin väliajoin. Ennen liikkeelle lähtöä voi myös varmistaa, etteivät valot ole maataloustyössä likaantuneet, niin kone havaitaan paremmin”, Mattila toteaa.

Lisätietoja:

Turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara, Liikenneturva, 020 7282 315
Energia-asiamies Ilpo Mattila, MTK ry, 040 584 8526

Traktorionnettomuudet:
Liikennevakuutuskeskuksen tietojen mukaan vuosittain tapahtuu traktoreille noin 3000 liikennevahinkoa. Vuonna 2013 poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa, joissa traktori oli osallisena, kuoli kymmenen ja loukkaantui 84 henkilöä. Kuolleista kolme oli traktorin kuljettajia ja yksi traktorin matkustaja. Loukkaantuneista 31 oli traktorin kuljettajia ja kuusi matkustajia. Henkilö- tai pakettiautossa kuoli neljä ja loukkaantui 30.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Tagit: 
traktorit, maataloustyökoneet, ohittaminen